ESEJISTICKÁ SÚŤAŽ

Tlačová správa Amnesty International Slovensko a Člověk v tísni Slovensko

 

Amnesty International Slovensko v spolupráci s Člověkom v tísni Slovensko vyhlasuje v rámci projektu Môj svet – Moje práva esejistickú súťaž na tému „Čo môžem svojím konaním zmeniť“.

 

Zámerom esejistickej súťaže je ponúknuť priestor študentom a študentkám, aby sa zamysleli a vyjadrili k tomu, ako by ich konanie mohlo pozitívne ovplyvniť ich bezprostredné okolie, postoje ľudí k rôznym témam alebo ľudskoprávnu situáciu doma i vo svete. „Cieľom súťaže je motivovať študentky a študentov k hlbšiemu skúmaniu problémov súvisiacich s dodržiavaním ľudských práv.  Súčasne ich môže mobilizovať k reálnym činom smerom k pozitívnej zmene v spoločnosti“, hovorí Kamila Gunišová, koordinátorka projektu Môj svet – moje práva.

 

Projekt Môj svet- moje práva je zameraný na neformálne vzdelávanie na školách. Jeho cieľom je poskytnúť mladým ľuďom a pedagogickému zboru priestor na nadobudnutie zručností a rozvoj kompetencií. Vďaka nim si môžu účastníci a účastníčky formovať postoje a názory k menšinám, inakosti a k chápaniu, podpore a ochrane ľudských práv.

 

S vybranými triedami na školách otvárame konkrétne témy súvisiace s ochranou a porušovaním ľudských práv. Cieľom projektu je priniesť také témy, o ktorých sa diskutuje väčšinou mimo školských lavíc alebo diskusia k nim chýba. Prostredníctvom aktívneho zapájania sa študentov a študentiek v rámci workshopov sa zameriavame na domáce témy diskriminácie a prejavov neznášanlivosti, či globálne témy slobody prejavu, bezpečnosti na internete a ozbrojených konfliktov.

 

Okrem série workshopov sa môžu všetci študenti a študentky základných a stredných škôl zapojiť do esejistickej súťaže a zorganizovať si vlastné aktivity na ochranu ľudských práv na školách.Esej je potrebné zaslať do 12.6.2015 buď elektronicky na aktivizmus@amnesty.sk alebo poštou na adresu Amnesty International Slovensko, Karpatská 11, 811 05 Bratislava s predmetom „ESEJ“. Optimálny rozsah eseje je jedna strana A4 (asi 300 slov).

 

Výhercovia a výherkyne budú obmenení vecnými cenami od Amnesty International Slovensko a Člověk v tísni Slovensko a zároveň bude ich esej publikovaná na ich webstránkach.

 

 

 

Pre viac informácií kontaktujte: Kamila Gunišová, koordinátorka vzdelávania a aktivizmu Amnesty International Slovensko, +421 948 936 528, kamila.gunisova@amnesty.sk.

 

Projekt Môj svet – moje práva  bol podporený sumou 30,360 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Môj svet – moje práva je Posilnenie aktívneho občianstva.

 

 

 

www.norwaygrants.orgwww.eeango.sk

Podobné články

Maďarsko nechráni obete... „Pracujem ako sudkyňa dvadsať rokov, ale poviem vám pravdu: Keby ma znásilnili, nehlásila by som to.“ Nelichotivým priznaním pre celý systém spravodlivosti začína 20 stranová správa AI
Francúzsko: Neprimerané...   Právomoci určené na boj proti terorizmu sú opakovane zneužívané na obmedzenie nenásilných protestov, odhalila nová správa Amnesty International. Výskumná správa Právo, nie hrozba: Neprimerané obmedzenia demonštrácií
Irak: Ľudia, korí uteka...   Paravojenské skupiny a vládne zložky v Iraku páchajú závažné porušenia ľudských prvá, vrátane vojnových zločinov. Ako uvádza Amnesty International vo svojej novej správe, tieto skupiny sú zodpovedné za
Hľadáme stážistu/ku n...   Náplň stáže/odbornej praxe – média monitoring tlačových správ Amnesty International – príprava a preklad článkov na webovú stránku AI SK,portál Dobrá Krajina a  Global Giving kampaň
Za zásterkou olympijský...   7. februára 2014 začnú v ruskom meste Soči XXII. Zimné olympijské hry. Svetlo olympijského ohňa ponúka jedinečnú príležitosť na podrobné preskúmanie toho, aká je v tejto
Beseda o treste smrti K Svetovému dňu proti trestu smrti si aktivisti z Banskobystrickej skupiny pripravili na 11. a 12.októbra workshop a diskusiu na stredných školách. Čo je trest smrti, kde
AI vyzvala Bezpečnostnú... Amnesty International (AI) dnes vyzvala Bezpečnostnú radu OSN, aby okamžite záhájila misiu v Líbyi a prešetrila na mieste priebeh nepokojov. Tie za sebou v posledných dňoch zanechali
Diskriminačné praktiky ... Tlačová správa Amnesty International, 4.september 2013    Tisícky rómskych detí na Slovensku začínajú nový školský rok v oddelených triedach a školách. Nečinnosť slovenskej vlády ohľadom pokračujúcej segregácie
Severná Kórea systemati... Viac ako desaťročie trpeli obyvatelia Severnej Kórey hladomorom alebo nedostatkom v zásobovaní potravinami. Amnesty International upozorňuje, že severokórejská vláda obmedzovanie prístupu k potravinám využíva ako nástroj na
Amnesty International si ...   10. december je Dňom ľudských práv. „Práve v tento deň, v roku 1948, prijalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov Všeobecnú deklaráciu ľudských práv (VDĽP), ktorou členské

Nechajte nám komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *