ESEJISTICKÁ SÚŤAŽ

Tlačová správa Amnesty International Slovensko a Člověk v tísni Slovensko

 

Amnesty International Slovensko v spolupráci s Člověkom v tísni Slovensko vyhlasuje v rámci projektu Môj svet – Moje práva esejistickú súťaž na tému „Čo môžem svojím konaním zmeniť“.

 

Zámerom esejistickej súťaže je ponúknuť priestor študentom a študentkám, aby sa zamysleli a vyjadrili k tomu, ako by ich konanie mohlo pozitívne ovplyvniť ich bezprostredné okolie, postoje ľudí k rôznym témam alebo ľudskoprávnu situáciu doma i vo svete. „Cieľom súťaže je motivovať študentky a študentov k hlbšiemu skúmaniu problémov súvisiacich s dodržiavaním ľudských práv.  Súčasne ich môže mobilizovať k reálnym činom smerom k pozitívnej zmene v spoločnosti“, hovorí Kamila Gunišová, koordinátorka projektu Môj svet – moje práva.

 

Projekt Môj svet- moje práva je zameraný na neformálne vzdelávanie na školách. Jeho cieľom je poskytnúť mladým ľuďom a pedagogickému zboru priestor na nadobudnutie zručností a rozvoj kompetencií. Vďaka nim si môžu účastníci a účastníčky formovať postoje a názory k menšinám, inakosti a k chápaniu, podpore a ochrane ľudských práv.

 

S vybranými triedami na školách otvárame konkrétne témy súvisiace s ochranou a porušovaním ľudských práv. Cieľom projektu je priniesť také témy, o ktorých sa diskutuje väčšinou mimo školských lavíc alebo diskusia k nim chýba. Prostredníctvom aktívneho zapájania sa študentov a študentiek v rámci workshopov sa zameriavame na domáce témy diskriminácie a prejavov neznášanlivosti, či globálne témy slobody prejavu, bezpečnosti na internete a ozbrojených konfliktov.

 

Okrem série workshopov sa môžu všetci študenti a študentky základných a stredných škôl zapojiť do esejistickej súťaže a zorganizovať si vlastné aktivity na ochranu ľudských práv na školách.Esej je potrebné zaslať do 12.6.2015 buď elektronicky na aktivizmus@amnesty.sk alebo poštou na adresu Amnesty International Slovensko, Karpatská 11, 811 05 Bratislava s predmetom „ESEJ“. Optimálny rozsah eseje je jedna strana A4 (asi 300 slov).

 

Výhercovia a výherkyne budú obmenení vecnými cenami od Amnesty International Slovensko a Člověk v tísni Slovensko a zároveň bude ich esej publikovaná na ich webstránkach.

 

 

 

Pre viac informácií kontaktujte: Kamila Gunišová, koordinátorka vzdelávania a aktivizmu Amnesty International Slovensko, +421 948 936 528, kamila.gunisova@amnesty.sk.

 

Projekt Môj svet – moje práva  bol podporený sumou 30,360 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Môj svet – moje práva je Posilnenie aktívneho občianstva.

 

 

 

www.norwaygrants.orgwww.eeango.sk

Podobné články

Útoky na slobodu slova s... Priestor pre činnosť ľudskoprávnych aktivistov, nezávislých organizácií a médií a vyjadrovanie kritických názorov v Rusku sa za posledné roky čoraz viac zužoval, uviedla dnes Amnesty International (AI).
Zdravotnícke zariadenia ...   Svedectvá lekárov a lekárok, zdravotných sestier a bratov a pracovníkov a pracovníčok záchrannej služby potvrdili Amnesty International, že nemocnice a zdravotnícke zariadenia sú bombardované izraelskou armádou
Stredoafrická republika:...     “Medzinárodné mierové sily nedokázali zabrániť etnickým čistkám moslimských civilistov v západnej časti Stredoafrickej republiky,”  uviedla v dnešnej správe organizácia Amnesty International.   Ak chcú mierové
Rusko: Žiadajte prepuste...   Ruské orgány zatkli 3 členky punkovej kapely Pussy Riot za to, že vo februári v chráme Chráme Krista Spasiteľa v Moskve údajne odohrali protestnú pieseň kritizujúcu
Amnesty International vyz... Pod patronátom Javiera Solanu bude zajtra v Sarajeve slávnostne zahájené pôsobenie novej bezpečnostnej misie EÚ v Bosne a Hercegovine. AI jej predstaviteľov vyzvala, aby sa postarali o
USA slabo preveruje cudzi... Washington, DC (24.5.2002) – Amnesty International upozornila, že sa USA školením cudzích vojakov a policajtov, ktoré je opradené rúškom tajomstva, vystavuje riziku nepriamej účasti na porušovaní ľudských
Veľká Británia spravil... Zákon na ochranu pred terorizmom a zločinom, ktorý britský parlament schválil v piatok otvára dvere porušovaniu ľudských práv, konštatuje Amnesty International.   Zákon umožní zadržiavať nebritských občanov
Stíhanie mimovládnych o...   Začiatkom tohto mesiaca vstúpili do platnosti ďalšie zmeny ruského zákona o mimovládnych organizáciách, podľa ktorých môže minister spravodlivosti evidovať mimovládne organizácie ako “cudzích činiteľov” bez ich
EURÓPSKA ÚNIA MUSÍ FOR...     Amnesty International dnes vydala správu, v ktorej informuje o tom, že maďarská vláda investovala viac než 100 milión eur do vybudovania plotov a kontroly na hraniciach, s
Prezentácia výročnej s... Lokálna skupina aktivistov v Banskej Bystrici prezentovala výročnu správu Amnesty International 17.mája sa v priestoroch politologickej študovni fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici uskutočnila prezentácia výročnej

Nechajte nám komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *