ESEJISTICKÁ SÚŤAŽ

Tlačová správa Amnesty International Slovensko a Člověk v tísni Slovensko

 

Amnesty International Slovensko v spolupráci s Člověkom v tísni Slovensko vyhlasuje v rámci projektu Môj svet – Moje práva esejistickú súťaž na tému „Čo môžem svojím konaním zmeniť“.

 

Zámerom esejistickej súťaže je ponúknuť priestor študentom a študentkám, aby sa zamysleli a vyjadrili k tomu, ako by ich konanie mohlo pozitívne ovplyvniť ich bezprostredné okolie, postoje ľudí k rôznym témam alebo ľudskoprávnu situáciu doma i vo svete. „Cieľom súťaže je motivovať študentky a študentov k hlbšiemu skúmaniu problémov súvisiacich s dodržiavaním ľudských práv.  Súčasne ich môže mobilizovať k reálnym činom smerom k pozitívnej zmene v spoločnosti“, hovorí Kamila Gunišová, koordinátorka projektu Môj svet – moje práva.

 

Projekt Môj svet- moje práva je zameraný na neformálne vzdelávanie na školách. Jeho cieľom je poskytnúť mladým ľuďom a pedagogickému zboru priestor na nadobudnutie zručností a rozvoj kompetencií. Vďaka nim si môžu účastníci a účastníčky formovať postoje a názory k menšinám, inakosti a k chápaniu, podpore a ochrane ľudských práv.

 

S vybranými triedami na školách otvárame konkrétne témy súvisiace s ochranou a porušovaním ľudských práv. Cieľom projektu je priniesť také témy, o ktorých sa diskutuje väčšinou mimo školských lavíc alebo diskusia k nim chýba. Prostredníctvom aktívneho zapájania sa študentov a študentiek v rámci workshopov sa zameriavame na domáce témy diskriminácie a prejavov neznášanlivosti, či globálne témy slobody prejavu, bezpečnosti na internete a ozbrojených konfliktov.

 

Okrem série workshopov sa môžu všetci študenti a študentky základných a stredných škôl zapojiť do esejistickej súťaže a zorganizovať si vlastné aktivity na ochranu ľudských práv na školách.Esej je potrebné zaslať do 12.6.2015 buď elektronicky na aktivizmus@amnesty.sk alebo poštou na adresu Amnesty International Slovensko, Karpatská 11, 811 05 Bratislava s predmetom „ESEJ“. Optimálny rozsah eseje je jedna strana A4 (asi 300 slov).

 

Výhercovia a výherkyne budú obmenení vecnými cenami od Amnesty International Slovensko a Člověk v tísni Slovensko a zároveň bude ich esej publikovaná na ich webstránkach.

 

 

 

Pre viac informácií kontaktujte: Kamila Gunišová, koordinátorka vzdelávania a aktivizmu Amnesty International Slovensko, +421 948 936 528, kamila.gunisova@amnesty.sk.

 

Projekt Môj svet – moje práva  bol podporený sumou 30,360 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Môj svet – moje práva je Posilnenie aktívneho občianstva.

 

 

 

www.norwaygrants.orgwww.eeango.sk

Podobné články

Ruský súd nechal spevá...   Dňa 26. júla Najvyšší súd Mordvianskej republiky zamietol podmienečné prepustenie Nadeždy Tolokonnikovovej, pretože odmietla priznať vinu za „výtržníctvo“. Dva dni predtým, 24. júla, krajský súd odmietol
50 rokov Európskeho Doho... Vízia stanovená v Európskom Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý bol prijatý 4. novembra 1950, zostáva naďalej nedokončeným projektom, uviedla dnes Amnesty International (AI)
Nigéria: test stability Blog Salila Shettyho, generálneho sekretára Amnesty International     V apríli, najľudnatejší národ Afriky, prevzal prezídium Bezpečnostnej rady OSN a vedenie Africkej mierovej Únie.  Nigéria predbehla Južnú Afriku a stala
Roma fest tento rok aj s ... 5.augusta sa uskutočnil vo Zvolene štvrtý ročník festivalu rómskej hudby a tanca s názvom Roma Fest 2011. Stánok tam po prvýkrát mala aj Amnesty International. Tí, ktorí
Rok po proteste Pussy Rio...     Rok po vystúpení punkovej skupiny Pussy Riot v moskovskej pravoslávnej katedrále sa situácia slobody prejavu v Rusku zhoršila, hovorí Amnesty International.   Minuloročné zatknutie a kriminálne
Predstavitelia Izraela by... Dočasný generálny tajomník Amnesty International dnes vyzval na medzinárodné vyšetrovanie v súvislosti s úmrtím najmenej 10 aktivistov počas zásahu izraelskej armády na flotilu s humanitárnou pomocou, ku
Irán: Poprava mladistvé... Amnesty International odsudzuje popravu Makwana Moloudzadeha za trestný čin, ktorý mal spáchať vo veku 13 rokov. AI túto popravu, ktorá sa odohrala v Iráne 4. decembra 2007,
Ukrajina: Ohromujúce dô...   Ohromujúce dôkazy o pokračujúcich vojnových zločinov vrátane mučenia a mimosúdnych popráv väzňov sú mementom brutálnych praktík, ktoré sa takmer každodenne využívajú v konflikte na východe Ukrajiny. Tvrdí to Amnesty
Ukončite školskú segre... V septembri 2011 boli na Základnej škole na Francisciho ulici v Levoči zriadené oddelené triedy prvého ročníka pre rómske deti. Aj napriek protestom ich rodičov zostali rómske
Správa Ministerstva hosp... Amnesty International uvítala Správu Ministerstva hospodárstva o obchode s vojenským materiálom za rok 2004. Niektoré uvedené skutočnosti však vzbudili vážne znepokojenia organizácie.   Najväčším je, že v

Nechajte nám komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *