ESEJISTICKÁ SÚŤAŽ

Tlačová správa Amnesty International Slovensko a Člověk v tísni Slovensko

 

Amnesty International Slovensko v spolupráci s Člověkom v tísni Slovensko vyhlasuje v rámci projektu Môj svet – Moje práva esejistickú súťaž na tému „Čo môžem svojím konaním zmeniť“.

 

Zámerom esejistickej súťaže je ponúknuť priestor študentom a študentkám, aby sa zamysleli a vyjadrili k tomu, ako by ich konanie mohlo pozitívne ovplyvniť ich bezprostredné okolie, postoje ľudí k rôznym témam alebo ľudskoprávnu situáciu doma i vo svete. „Cieľom súťaže je motivovať študentky a študentov k hlbšiemu skúmaniu problémov súvisiacich s dodržiavaním ľudských práv.  Súčasne ich môže mobilizovať k reálnym činom smerom k pozitívnej zmene v spoločnosti“, hovorí Kamila Gunišová, koordinátorka projektu Môj svet – moje práva.

 

Projekt Môj svet- moje práva je zameraný na neformálne vzdelávanie na školách. Jeho cieľom je poskytnúť mladým ľuďom a pedagogickému zboru priestor na nadobudnutie zručností a rozvoj kompetencií. Vďaka nim si môžu účastníci a účastníčky formovať postoje a názory k menšinám, inakosti a k chápaniu, podpore a ochrane ľudských práv.

 

S vybranými triedami na školách otvárame konkrétne témy súvisiace s ochranou a porušovaním ľudských práv. Cieľom projektu je priniesť také témy, o ktorých sa diskutuje väčšinou mimo školských lavíc alebo diskusia k nim chýba. Prostredníctvom aktívneho zapájania sa študentov a študentiek v rámci workshopov sa zameriavame na domáce témy diskriminácie a prejavov neznášanlivosti, či globálne témy slobody prejavu, bezpečnosti na internete a ozbrojených konfliktov.

 

Okrem série workshopov sa môžu všetci študenti a študentky základných a stredných škôl zapojiť do esejistickej súťaže a zorganizovať si vlastné aktivity na ochranu ľudských práv na školách.Esej je potrebné zaslať do 12.6.2015 buď elektronicky na aktivizmus@amnesty.sk alebo poštou na adresu Amnesty International Slovensko, Karpatská 11, 811 05 Bratislava s predmetom „ESEJ“. Optimálny rozsah eseje je jedna strana A4 (asi 300 slov).

 

Výhercovia a výherkyne budú obmenení vecnými cenami od Amnesty International Slovensko a Člověk v tísni Slovensko a zároveň bude ich esej publikovaná na ich webstránkach.

 

 

 

Pre viac informácií kontaktujte: Kamila Gunišová, koordinátorka vzdelávania a aktivizmu Amnesty International Slovensko, +421 948 936 528, kamila.gunisova@amnesty.sk.

 

Projekt Môj svet – moje práva  bol podporený sumou 30,360 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Môj svet – moje práva je Posilnenie aktívneho občianstva.

 

 

 

www.norwaygrants.orgwww.eeango.sk

Podobné články

Proti násiliu je potrebn...   Stanovisko Amnesty International, 21. decembra 2016   V reakcii na nedávny útok v Berlíne vyhlásil predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, že strana navrhne v roku
Ochrancovia ľudských pr... 3.5.2005 – Spomedzi krajín Európy a Strednej Ázie sú ochrancovia ľudských práv najviac zastrašovaní a prenasledovaní v Ruskej federácii, Bielorusku, Turecku a Turkmenistane.   Amnesty International sa
Schválenie zákona o “...   Zákon o „neželaných organizáciách“ prešiel v utorok tretím a posledným čítaním v Štátnej dume. Zákon umožní štátu zakázať aktivity zahraničných alebo medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré podkopávajú
Dokumenty a dohovory Orga... Charta OSN (Charter of the United Nations – UN Charter)   Charta OSN je zakladajúcim dokumentom Organizácie spojených národov, ktorá bola podpísaná v San Franciscu 26. júna 1945. Do
Stáž v Amnesty Internat... Píše stážista Amnesty International Slovensko, David Šebesta     Upozornění: Aktivismus je silně nakažlivý, chcete-li se nakazit, čtěte dál. „Ty aktivisto!“ Pro někoho nadávka, pro mě kompliment. Jmenuji
Amnesty International Slo...     Amnesty International Slovensko dnes odovzdala predsedovi vlády Robertovi Ficovi list, v ktorom ho pred zasadaním predsedov vlády V4 v Prahe v pondelok 15.2. vyzvala k
Deň pre Darfúr v Bratis... Mimovládne organizácie vyhlásili 29. apríl 2007 za Deň pre Darfúr. Je to už tretia celosvetová akcia, ktorou sa snažia apelovať na politikov, aby zabránili ďalšiemu krviprelievaniu v
Egypt: Potopenie lode zd...   Vrak lode pri brehoch Alexandrie, ktorý pochoval najmenej 12 ľudí, pravdepodobne utečencov zo Sýrie, poukazuje na nutnosť rozhodnúť sa medzi životom a smrťou, ktorej čelia mnohí utečenci
AI: Návrat k vojenským ... Obnovenie vojenských komisií v prípade väznov z Guantánama by nebol krok smerom k spravodlivosti, tvrdí Amnesty International. Po pozastavení súdnych konaní pred vojenskou komisiou na 120 dní
FAIR PLAY pokračuje aj v...   Vzdelávací projekt FAIR PLAY – Študenti za rovnoprávnosť v septembri začne svoj tretí ročník na slovenských školách. Projekt je zameraný na ľudské práva a prevenciu rasizmu,

Nechajte nám komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *