O projekte “Môj svet – moje práva”

 

Amnesty International Slovensko má dlhodobé skúsenosti s neformálnym vzdelávaním k ľudským právam.

 

Projekt Môj svet- moje práva je zameraný na neformálne vzdelávanie na školách, ktorého cieľom je poskytnúť mladým ľuďom a pedagogickému zboru priestor na nadobudnutie zručností a rozvoj kompetencií, ktoré by podnietili formovanie postojov a názorov k menšinám, inakosti a k chápaniu, podpore a ochrane ľudských práv.

 

Počas dĺžky trvania projektu si lektori/ky vytvoria dlhodobý vzťah s vybranou triedou, s ktorou pravidelne riešia konkrétne témy súvisiace s ochranou ľudských práv, ktoré si sama trieda vyberie zo súboru pracovných listov. Nové vedomosti a zmeny postojov vytvorené na opakovaných neformálnych workshopoch budú môcť mladí ľudia pretaviť do konkrétnych aktivít a budú im poskytnuté konkrétne nástroje na efektívne presadzovanie dodržiavania ľudských práv.

 

Projekt má multiplikačný charakter. Materiály, metodiky a diskusie z workshopov budú na vytvorenom webe prístupné školám, pedagógom/čkám, žiakom/čkám a študentom/kám. Zároveň, vďaka záverečnej mobilizačnej časti mladí ľudia získané vedomosti a zručnosti k aktuálnym témam predajú ďalším mladým, čím sa zabezpečí rozšírenie priestoru na pochopenie ľudských práv.

 

Cieľové skupiny:

 

Žiaci/ky základných škôl – 14, 15 rokov
Študenti/ky stredných škôl – 15-17 rokov
Študenti/ky vysokých škôl /ako lektori/- 19-24 rokov

 

Geografická pôsobnosť

 

Banskobystrický, Prešovský a Bratislavský kraj

 

Aktivity

 

 • Vytvorenie metodických materiálov pre učiteľov/ky a lektorov/ky
 • Školenie a supervízia lektorov/iek ľudských práv
 • Workshopy vzdelávania k ľudským právam na základných a stredných školách
 • Esejistická súťaž
 • Podpora aktívneho občianstva, mobilizačné aktivít
 • Vytvorenie webovej stránky s metodikami

 

Partneri projektu

 

 • Člověk v tísni – Slovensko
 • Amnesty International Norway

 

Projekt Môj svet – moje práva  bol podporený sumou 30,360 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Môj svet – moje práva je Posilnenie aktívneho občianstva.

 

 

 

www.norwaygrants.orgwww.eeango.sk

 

 

Ste škola alebo trieda, ktorá by sa rada zapojila do projektu Môj svet-moje práva? 

 

Budeme len radi a prosím kontaktujte koordinátorku projektu Kamilu Gunišovú na kamila.gunisova@amnesty.sk.

______________________________________________________________________

 

Summary of the project „My Body – My Rights” in English

 

The project My World – My Rights educates the pupils and students in non-formal matter. It aims to provide the youth with the  skills and competences, which are necessary for creating opinions towards minorities, otherness as well as towards understanding, supporting and protecting of human rights.

 

During the duration of the project, the lecturers create a long-term relationship with a class based on regular (four times per semester) meetings. The topics of the workshops are chosen by the class and it empowers them to organise their own activities to protect human rights.

 

All materials used during the workshops will be available for schools, pupils, students and teachers online. 

 

Target groups:

 

 • pupils (14-15 years old)
 • high school students (15-17 years old)
 • college and university students /teachers, lecturers (19-24 years old)

 

 Main activities:

 

 • the methodology for teachers and lecturers
 • training and supervision for human rights lecturers
 • workshops dedicated to human rights
 • essay competition
 • mobilisation activities
 • website

 

Project partners

 

 • People in need Slovakia
 • Amnesty International Norway

 

The NGO Fund donated 30 360 euro to the project My World – My rights. The Fund is financed by EEA Financial Mechanism 2009-2014. The administrator is Open Society Foundation. The aim of the project My World – My Rights is to strengthen the active citizenship.

Podobné články

Na Ukrajine sa uskutočni...     Amnesty International /AI/ a organizátori Kyjevského Pride vnímajú pozitívne spoluprácu a ochranu, ktorú poskytla ukrajinská polícia účastníkom a účastníčkam sobotňajšieho vôbec prvého LGBTI Pride pochodu na
Akcia Pripomeňme prezide... V utorok 6.4.2010 sa pred Prezidentským palácom v Bratislave uskutočnila akcia bratislavskej skupiny AI, ktorej cieľom bolo pripomenúť ruskému prezidentovi Dmitrijovi Medvedevovi, že ľudské práva sú univerzálnou
Prípad mesiaca jún 2002... Prezident Kórejskej konfederácie odborových zväzov (KKOZ) Dan Byung-ho bol v marci odsúdený na dva roky väzenia. Obvinili ho zo zločinu “marenia obchodnej činnosti”, ktorý je kórejskými úradmi
Neúspešne referendum je... Amnesty International Slovensko víta výsledok dnešného referenda o ochrane rodiny. Otvorený priestor diskusie o rovnakých právach pre všetkých je podľa organizácie potrebné využiť na vytvorenie progresívnych návrhov na zmenu
Sýria: Najnovšie vyšet...   Nová mrazivá správa, ktorú vydala Amnesty International, prináša dôkazy o využívaní mimosúdnych popráv hromadnými obeseniami vo väzení Saydnaya. V rokoch 2011 až 2015 tam každý týždeň
Nekontrolovaný prílev z... Nekontrolovaný prísun zbraní a vojenskej techniky bojujúcim stranám v Afganistane povedie podľa Amnesty International k ďalšiemu utrpeniu civilistov a k vojnovým zločinom. „Práve tak ako Severná aliancia
Kto býva v mojom dome? P... Prekážky bezpečnému návratu utečencov a interne presídlených ÚVOD „Základ trvalého mieru v Bosne a Hercegovine nespočíva v infraštruktúre závodov a mostov a iných ekonomických potrieb, krajina ich
Kto je A. G. Lukašenko Bielorusko, september 1998, podľa nemeckého ai-JOURNAL “Lukašenko, bývalý inštruktor pohraničných oddielov sovietskej tajnej služby KGB sa v roku 1990 dostal do bieloruského parlamentu. V roku 1994 bol
Môj rozvojový deň Autorka blogu Lucia Bernátová, kampaňová koordinátorka Amnesty International Slovensko      V Amnesty International Slovensko pracujem len niečo vyše mesiaca, no netrúfam si odhadnúť koľko by mi
“Pussy Riot je poli...   Uplynul rok od uväznenia členiek skupiny Pussy Riot.  Jekaterina  Samucevičová, ktorá bola prepustená na podmienku v rozhovore s Amnesty International hovorila o jej aktivizme, živote po

Nechajte nám komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *