O projekte “Môj svet – moje práva”

 

Amnesty International Slovensko má dlhodobé skúsenosti s neformálnym vzdelávaním k ľudským právam.

 

Projekt Môj svet- moje práva je zameraný na neformálne vzdelávanie na školách, ktorého cieľom je poskytnúť mladým ľuďom a pedagogickému zboru priestor na nadobudnutie zručností a rozvoj kompetencií, ktoré by podnietili formovanie postojov a názorov k menšinám, inakosti a k chápaniu, podpore a ochrane ľudských práv.

 

Počas dĺžky trvania projektu si lektori/ky vytvoria dlhodobý vzťah s vybranou triedou, s ktorou pravidelne riešia konkrétne témy súvisiace s ochranou ľudských práv, ktoré si sama trieda vyberie zo súboru pracovných listov. Nové vedomosti a zmeny postojov vytvorené na opakovaných neformálnych workshopoch budú môcť mladí ľudia pretaviť do konkrétnych aktivít a budú im poskytnuté konkrétne nástroje na efektívne presadzovanie dodržiavania ľudských práv.

 

Projekt má multiplikačný charakter. Materiály, metodiky a diskusie z workshopov budú na vytvorenom webe prístupné školám, pedagógom/čkám, žiakom/čkám a študentom/kám. Zároveň, vďaka záverečnej mobilizačnej časti mladí ľudia získané vedomosti a zručnosti k aktuálnym témam predajú ďalším mladým, čím sa zabezpečí rozšírenie priestoru na pochopenie ľudských práv.

 

Cieľové skupiny:

 

Žiaci/ky základných škôl – 14, 15 rokov
Študenti/ky stredných škôl – 15-17 rokov
Študenti/ky vysokých škôl /ako lektori/- 19-24 rokov

 

Geografická pôsobnosť

 

Banskobystrický, Prešovský a Bratislavský kraj

 

Aktivity

 

 • Vytvorenie metodických materiálov pre učiteľov/ky a lektorov/ky
 • Školenie a supervízia lektorov/iek ľudských práv
 • Workshopy vzdelávania k ľudským právam na základných a stredných školách
 • Esejistická súťaž
 • Podpora aktívneho občianstva, mobilizačné aktivít
 • Vytvorenie webovej stránky s metodikami

 

Partneri projektu

 

 • Člověk v tísni – Slovensko
 • Amnesty International Norway

 

Projekt Môj svet – moje práva  bol podporený sumou 30,360 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Môj svet – moje práva je Posilnenie aktívneho občianstva.

 

 

 

www.norwaygrants.orgwww.eeango.sk

 

 

Ste škola alebo trieda, ktorá by sa rada zapojila do projektu Môj svet-moje práva? 

 

Budeme len radi a prosím kontaktujte koordinátorku projektu Kamilu Gunišovú na kamila.gunisova@amnesty.sk.

______________________________________________________________________

 

Summary of the project „My Body – My Rights” in English

 

The project My World – My Rights educates the pupils and students in non-formal matter. It aims to provide the youth with the  skills and competences, which are necessary for creating opinions towards minorities, otherness as well as towards understanding, supporting and protecting of human rights.

 

During the duration of the project, the lecturers create a long-term relationship with a class based on regular (four times per semester) meetings. The topics of the workshops are chosen by the class and it empowers them to organise their own activities to protect human rights.

 

All materials used during the workshops will be available for schools, pupils, students and teachers online. 

 

Target groups:

 

 • pupils (14-15 years old)
 • high school students (15-17 years old)
 • college and university students /teachers, lecturers (19-24 years old)

 

 Main activities:

 

 • the methodology for teachers and lecturers
 • training and supervision for human rights lecturers
 • workshops dedicated to human rights
 • essay competition
 • mobilisation activities
 • website

 

Project partners

 

 • People in need Slovakia
 • Amnesty International Norway

 

The NGO Fund donated 30 360 euro to the project My World – My rights. The Fund is financed by EEA Financial Mechanism 2009-2014. The administrator is Open Society Foundation. The aim of the project My World – My Rights is to strengthen the active citizenship.

Podobné články

Napriek prekážkam je sv... Dnes Dnes 10. apríla vychádza každoročná správa Amnesty International (AI) o počtoch vynesených rozsudkov smrti a uskutočnených popráv v roku 2012. Podľa nej obnovilo popravy niekoľko krajín, ktoré trest smrti
Letný workshop AI v Bor... AI Slovensko zorganizovala v dňoch 7. – 10. augusta 2008 pre svojich členov letný workshop v Borinke (www.chatapodvrchom.sk), plný zaujímavých akcií!   Úplnou novinkou bol teambuildingový deň,
Vanesa Lorena Ledesma: ú... Transvestita Vanesa Lorena Ledesma (úradným menom Miguel Angel Ledesma) zomrela po piatich dňoch väznenia na samotke v policajnej stanici v meste Córdoba (Argentína). Pitva preukázala, že Vanesa
Vlády pod zámienkou voj... Od začiatku vojenskej akcie v Iraku 20. marca porušili viaceré krajiny právo na slobodu vyjadrovania a zhromažďovania sa. V mnohých prípadoch použila polícia neprimeranú silu. Žiadateľom o
Turecko: Desiatky ľudí ...     Nútené navrátenie asi tridsiatich žiadateľov/iek o azyl len pár hodín po tom, čo dohoda medzi EÚ a Tureckom vstúpila do platnosti, jasne ukazuje, že implementácia
Prečo ľudia opúšťaj... Každý deň sa ľudia bolestivo rozhodnú opustiť svoje domovy a krajiny pertože sa boja o svoj život. Niekoľkí si môžu dovoliť utiecť lietadlom. Väčšina však ide pešo,
Bahrain: Nádej pre sprav...   Podľa Amnesty International sa päť rokov po vlnách protestov a žiadostí o rozsiahle reformy stráca nádej na pokrok v oblasti ľudských práv a prevzatie zodpovednosti za minulé a súčasné porušenia.  
Sýria: Bezpečnostná ra...     Podľa Amnesty International by bezpečnostná rada OSN by mala uvaliť cielené sankcie na všetkých, ktorí úmyselne útočia na nemocnice a páchajú vojnové zločiny. Organizácia priniesla otrasné
Poslanci na celom svete v... Viac ako 2000 poslancov zo 124 krajín naliehavo volá po kontrole zbraní. 20. októbra bola Organizácii Spojených národov doručená požiadavka vyše 2000 poslancov zo 124 krajín žiadajúca
USA musí začať vyšetr... Amnesty International vyzvala na vyšetrenie úlohy bývalého prezidenta USA a iných štátnych úradníkov v prípadoch použitia “rozvinutých vypočúvacích metód“ na osobách, ktoré USA zadržiavali v tajnej vyšetrovacej

Nechajte nám komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *