Ako Amnesty vzdeláva?

Porušovanie ľudských práv rieši Amnesty International nielen vo chvíli, keď už sa stane akútnym problémom, ale snaží sa mu predchádzať. Veríme, že prvým krokom k rešpektovaniu, šíreniu a obrane ľudských práv je vzdelávanie. Preto rôznymi formami šírime informácie o ľudských právach na Slovensku. Naše projekty majú síce v názve slovo vzdelávanie, ale od významu tohto slova, spojeného s formálnym vzdelávacím systémom, majú pomerne ďaleko.

Projekt Start the Change!

Nový medzinárodný ľudskoprávny vzdelávací projekt Amnesty International Slovensko – Start the Change! bude prebiehať do roku 2020. Projekt sa zameriava na otázky migrácie a ľudí na úteku v kontexte trvalo udržateľného rozvoja.

Jeho cieľom je dlhodobá spolupráca s pedagógomi a pedagogičkami, ktorí sa rozhodnú do projektu zapojiť. Prečítajte si o Start the Change! viac na slovenskej a medzinárodnej stránke projektu:


Ďaľšie aktuálne projekty

Zúčastnené školy

Enter an address or zip code and click the find locations button.

Súvisiace články

Workshop vzdelávania k ľudským právam zameraný na práva LGBTI ľudí

LGBTI workshop

  V sobotu 26. januára sa konal workshop vzdelávania k ľudským právam zameraný na LGBTI ľudí.  Workshop bol určený všetkým tým, ktorí pracujú s mladými ľuďmi a tým, ktorí majú záujem organizovať vzdelávanie v oblasti ľudských práv.  Zúčastnení/é môžu skúsenosti z neho v budúcnosti využiť pri vedení vlastných workshopov, cieľom ktorých je zvýšená informovanosť o […]

Vzdelávanie k ľudským právam

Porušovanie ľudských práv rieši Amnesty International nielen vo chvíli, keď už sa stane akútnym problémom, ale snaží sa mu predchádzať. Veríme, že prvým krokom k rešpektovaniu, šíreniu a obrane ľudských práv je vzdelávanie. Preto rôznymi formami šírime informácie o ľudských právach na Slovensku.   Náš projekt má síce v názve slovo vzdelávanie, ale od významu […]

1 7 8 9