Absolvujte workshop o rovesníckom vzdelávaní na tému súhlasu pri sexuálnych aktivitách

Ľudskoprávna organizácia Amnesty International Slovensko organizuje dvojdňový workshop o rovesníckom vzdelávaní na tému súhlasu pri sexuálnych aktivitách pre mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov. 

Kedy?

Utorok 2. a streda 3. augusta 2022

Kde?

Bratislava

Za koľko?

Účastnícky poplatok za workshop je vo výške 12 €. Amnesty pokrýva náklady na cestovné a stravu. V prípade potreby je možné požiadať o odpustenie účastníckeho poplatku. 

Čo je rovesnícke vzdelávanie? 

Rovesnícke vzdelávanie, alebo aj tzv. „peer-to-peer“ vzdelávanie, je typ výučby v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, pri ktorom sa z rovesníkov a rovesníčok stávajú lektori či lektorky, ktoré odovzdávajú znalosti, zručnosti a schopnosti alebo postoje ostatným mladým ľuďom vo svojom kolektíve či okolí. Rovesnícke vzdelávanie je založené na recipročnom prístupe, pri ktorom sa mladí ľudia môžu navzájom vzdelávať v rôznych témach. Vďaka absencii autority a veľkého vekového rozdielu medzi lektorstvom a žiactvom mladí ľudia často dokážu slobodnejšie vyjadriť svoje názory či postoje k určitým témam. Rovesnícke vzdelávanie môže pomôcť prehlbovať vzťahy medzi mladými, budovať komunity a poskytuje mladým ľuďom príležitosť tráviť čas kreatívnou činnosťou. 

Prečo je workshop zameraný na tému súhlasu? 

Veríme, že prvým krokom k rešpektovaniu, šíreniu a obrane ľudských práv je vzdelávanie. Preto rôznymi formami šírime informácie o ľudských právach na Slovensku. 

Sexuálne násilie je šokujúco rozšírené a priamo zasahuje milióny ľudí v Európskej únii, predovšetkým ženy a dievčatá. Vôľa podieľať sa na sexe či sexuálnej aktivite by však vždy mala byť prejavená priamo a dobrovoľne, bez nátlaku. Táto téma často prináša rôzne – a neraz náročné – otázky a emócie. Dobrým spôsobom, ako im porozumieť a spracovať ich, je otvorene sa o nich rozprávať. 

Veríme, že vzdelávanie o súhlase je kľúčovým krokom k tomu, aby sme tzv. „kultúru znásilnenia“ mohli spoločne nahradiť kultúrou súhlasu a rešpektu. Chceme žiť v spoločnosti, kde každý človek plne chápe dôležitosť súhlasu pri akýchkoľvek sexuálnych aktivitách, rešpektuje a váži si práva iných, vrátane práva na telesnú autonómiu. Viac si môžete prečítať na stránke venovanej našej kampani Hovorme o súhlase

Čo prinesie workshop účastníctvu? 

Účastníci a účastníčky počas workshopu získajú potrebné vedomosti o problematike súhlasu pri sexuálnych aktivitách, naučia sa pracovať s témou súhlasu vo svojej komunite, nadobudnú znalosti a schopnosti, ktoré budú potrebovať v rámci rovesníckeho vzdelávania, a získajú materiály, vďaka ktorým si budú môcť znalosti z oblasti súhlasu naďalej rozširovať. 

Praktické informácie 

Workshop sa uskutoční 2. a 3. augusta 2022 (pondelok a utorok) v Bratislave. Amnesty International Slovensko pokryje cestovné náklady (v cene lístka na verejnú dopravu 2. triedy) a náklady na spoločné stravovanie počas workshopu. Súčasťou pokrytých nákladov sú dva spoločné obedy (v pondelok a utorok) a spoločná večera (v pondelok). V prípade, že sa človek nezúčastní spoločného obeda alebo večere, stráca nárok na pokrytie stravovacích nákladov. Počas celého trvania workshopu budú k dispozícii nápoje a občerstvenie. 

Účastnícky poplatok za workshop je vo výške 12 €. V prípade potreby je možné požiadať o odpustenie účastníckeho poplatku. 

Každý účastník a každá účastníčka workshopu sa zaväzuje zorganizovať vo svojej komunite minimálne jedno podujatie rovesníckeho vzdelávania o súhlase pri sexuálnych aktivitách. Za komunitu považujeme akýkoľvek okruh ľudí v prostredí školy, záujmových krúžkov, náboženských organizácií a podobne, v ktorom sa mladý človek pohybuje a stretáva s inými mladými ľuďmi. V prípade, že táto podmienka nebude splnená, daný účastník alebo účastníčka workshopu nebude môcť obdržať certifikát o účasti na workshope. 

V prípade účastníkov a účastníčok vo veku menej ako 18 rokov je podmienkou ich účasti na workshope aj informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zákonnej zástupkyne. Vzor tohto dokumentu bude účastníctvu zaslaný prostredníctvom e-mailu. Podpísaný dokument je potrebné priniesť na workshop. 

Počet účastníckych miest na workshope je limitovaný. 

Prihlasovací formulár nájdete na tomto odkaze

Program 

Čo je Amnesty International? 

Amnesty International je najväčšia ľudskoprávna mimovládna organizácia na svete – celosvetové hnutie viac ako 10 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a území sveta usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete. Cieľom Amnesty International je dosiahnuť zlepšenie stavu ľudských práv na celom svete. V každom treťom z prípadov, ktorým sa venujeme, sa nám to aj podarí. 

Cieľom Amnesty Slovensko je vykonávať v súlade s mandátom Amnesty International aktivity v prospech obrany ľudských práv na Slovensku a vo svete, a zároveň zvyšovať povedomie o hnutí a možnostiach zapojenia sa do jeho aktivít. Viac sa dozviete na tomto odkaze

Topics