Afganistan potrebuje demokratickú políciu

Amnesty International dnes publikovala novú správu o ľudských právach v Afganistane. Upozorňuje v nej, že Afganistan urýchlene potrebuje fungujúci a efektívny systém spravodlivosti. Kľúčovú rolu by v ňom mala zohrať polícia slúžiacia verejnosti

Po viac ako dvoch desaťročiach ozbrojeného konfliktu sú dnes policajné zložky, väzenský systém a súdy úplne nefunkčné. Občanom neponúkajú takmer žiadnu ochranu. Polícia sa navyše sama dopúšťa porušovania ľudských práv. Amnesty International má dôkazy o mučení a zlom zaobchádzaní, ktorého sa dopúšťajú príslušníci polície. Zadržaní sú najmä počas výsluchu vystavovaní elektrošokom a krutým bitkám.

Polícia čelí celému komplexu problémov. Trpí predovšetkým nedostatkom zdrojov. Mzdy ostávajú nevyplatené, na policajných staniciach chýba základný materiál ako písacie potreby a papier. Hlavnou prekážkou vytvorenia fungujúcej polície je však slabý výcvik, v ktorom úplne absentuje ochrana ľudských práv. Vďaka nedostatku zodpovednosti naďalej beztrestne dochádza k ich porušovaniu.

„V prvom rade musí byť vytvorený systém zodpovednosti, aby sa podarilo prelomiť začarovaný kruh beztrestnosti, ktorá v Afganistane prekvitá už viac ako 20 rokov,“ tvrdí Amnesty International. Organizácia tiež vyzvala medzinárodnú komunitu, aby zvýšila podporu na rekonštrukciu policajného zboru. „Policajný zbor, ktorý má chrániť dodržiavanie práva, urýchlene potrebuje pomoc zo zahraničia. Musí sa stať prioritou pre afgánsku vládu.,“ zdôraznila AI. Upozornila tiež na rozšírenú nedôveru verejnosti voči polícii. Ak sa problém čoskoro nezačne riešiť, nedôvera sa ešte prehĺbi.

Mudžahedíni v polícii
Na Medzinárodnej konferencii o rekonštrukcii Afganistanu v Tokiu v januári 2002, nemecká vláda súhlasila s požiadavkou Afgánskej dočasnej vlády, rekonštruovať afgánsku políciu. Nemecký program na podporu polície v Afganistane poskytuje technickú a finančnú podporu a odbornú pomoc. Ide napríklad o obnovu Policajnej akadémie v Kábule, ktorá by mala poskytnúť výcvik pre 1500 policajných dôstojníkov. Ostatní donori, vrátane USA, sa takisto zameriavajú na výcvik. Prehliadajú však pritom mnoho základných oblastí policajnej práce, napríklad ochranu ľudských práv.

V Afganistane je viac ako 50.000 policajtov. Nefungujú však ako jednotná občianska policajná sila. Mnohí zamestnanci polície sú bývalí bojovníci – mudžahedíni, ktorí majú rozsiahle vojenské skúsenosti, ale len malý alebo žiadny policajný výcvik. Stále sú lojálni mocným lokálnym veliteľom, s ktorými bojovali proti Talibanu. Títo velitelia si udržali kontrolu nad provinciami, kým centrálna vláda kontroluje iba Kábul. Mnohí bývalí mudžahedíni bojovali v ozbrojených konfliktoch takmer celý život a zvykli si konať bez hrozby z následkov. Oddaní policajní dôstojníci sú v menšine a ich prítomnosť v zbore nie je dostatočná na to, aby prevážili narastajúce problémy, ktoré brzdia nevyhnutné reformy v policajnom zbore a jeho profesionalizáciu.