AI: Bahájovia zadržiavaní Iránom sú väzni svedomia

Amnesty International vyjadruje znepokojenie nad svojvoľným zatýkaním príslušníkov bahájskej viery v Iráne. Mnohí z väzňov čelia súdnym procesom, v ktorých by mohli byť odsúdení na trest smrti. 

Irán v súčasnosti väzní 33 bahájov, z čoho siedmi väzni budú čoskoro súdení pre obvinenia zo „špionáže pre Izrael, urážky náboženských svätostí a propagandy proti systému“.

Siedmi bahájovia, príslušníci skupiny „Priatelia v Iráne“ (na fotografii), boli zadržaní počas vykonávania bežných aktivít v rámci svojej náboženskej komunity. Podľa Amnesty International sú ich obvinenia politicky motivované. Zadržaných bahájov AI považuje za väzňov svedomia. Ak by boli usvedčení, mohli by byť odsúdení na dlhé roky väzenia alebo dokonca na trest smrti.

Od polovice januára 2009 siedmim väzňom zrušili klasické návštevy rodinných príslušníkov a momentálne s nimi môžu komunikovať len prostredníctvom telefónu za sklenou stenou. Žiaden z väzňov nemá prístup k právnikovi. Piati zadržaní muži sa údajne nachádzajú v jednej cele bez postelí s rozsahom 10 m², čo AI považuje za kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie.

Za urážku náboženských svätostí môžu iránske súdy človeka odsúdiť na jeden až päť rokov väzenia a za „spoluprácu so zahraničným štátmi s cieľom uškodiť národnej bezpečnosti“ hrozí odsúdenému jeden až desať rokov väzenia. Pri obidvoch prípadoch je možné udeliť aj trest smrti. Za „špionáž pre Izrael“ odsúdil iránsky súd Aliho Ashtariho na trest smrti obesením – popravený bol v novembri 2008.

Tridsať rokov po islamistickej revolúcii v Iráne Amnesty International stále dostáva správy o porušovaní ľudských práv v krajine. Len za posledné tri mesiace to boli informácie o svojvoľnom zatýkaní a obťažovaní namierenom okrem bahájov aj na príslušníkov ostatných náboženských a etnických menšín, na študentov, odborárov či aktivistky za práva žien.

Ďalšie infromácie

Bahájska viera vynikla približne pred 150 rokmi v Iráne a rozšírila sa do rôznych častí sveta. Od založenia Iránskej islamskej republikyv roku 1979 bola bahájska komunita v krajine terčom obťažovania a prenasledovania.

V Iráne žije momentálne okolo 300 tisíc bahájov, pričom ich náboženstvo nie je uznané iránskou ústavou (tá uznáva len islam, kresťanstvo, judaizmus a zoroastrizmus). Bahájovia v Iráne nemôžu kvôli diskriminačným zákonom slobodne praktizovať svoje náboženstvo – nemôžu sa stretávať ani viesť náboženské obrady.

Irán neuznáva rovnaké právo bahájov na vzdelanie či prácu, obmedzuje prístup k nim, a tým znižuje životnú úroveň bahájov. Bahájska medzinárodná komunita, ktorá sleduje situáciu bahájov v Iráne, zaznamenala prípady, kedy iránske úrady odmietli bahájom vydať alebo predĺžiť oprávnenie na podnikanie alebo im banka odmietla poskytnúť pôžičku. Časté sú i prípady vandalizmu na bahájskych cintorínoch.

Od augusta 2004 zadržala iránska vláda 228 bahájov. Členovia bahájskej komunity v Iráne popierajú hocijaké obvinenia o aktivitách s cieľom pošodiť iránskej vláde, pričom tvrdia, že by to bolo proti ich vyznaniu. Bahájska medzinárodná komunita verí, že obvinenia o špionáži pre Izrael, ktoré boli počas posledných rokov často namierené na iránsku komunitu bahájov, pramenia iba z faktu, že svetové centrum bahájov má sídlo v Izraeli.

Viac informácií o porušovaní ľudských práv príslušníkom bahájskej viery nájdete aj nawww.bahai.sk alebo www.bahai.org .