AI: Ľudské práva by mali byt témou aj v Európskom parlamente

Amnesty International (AI) Slovensko oslovila kandidátov na poslancov do Európskeho parlamentu s výzvou k zasadzovaniu sa za ludské práva na pôde Európskej únie. 

V rámci listu predstavila Manifest 2009, ktorý bol prijatý platformou medzinárodných mimovládnych organizácií Human Rights & Democracy Network.

„Všetci predstavitelia EÚ by mali hovorit jazykom ludských práv ako na úrovni administratívy, tak i v rámci všetkých politík,“ píše v liste kandidátom riaditel AI Slovensko Branislav Tichý.

AI považuje za dôležité, aby nový Európsky parlament vydal rezolúciu, ktorá potvrdí postoj predošlého EP k nezákonným praktikám CIA (tzv. nezákonných preletov) na území clenských štátov. Nový Európsky parlament by mal vyzvat clenské štáty, aby prijali, ratifikovali a implementovali klúcové dohovory v oblasti ludských práv ako Opcný protokol Konvencie proti muceniu a Opcný protokol k Paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.
Ludské práva by mali byt obsiahnuté vo všetkých vyhláseniach EP vo vztahu k tretím krajinám. EP musí pred dôležitými politickými summitmi apelovat na Radu, aby boli v rámci jednaní diskutované aj dôležité ludsko-právne témy. Je nevyhnutné, aby podvýbor pre ludské práva (DROI) predstavoval novým velvyslancom spôsob akým treba pristupovat k ludským právam vo vztahu k tretím krajinám.