AI: Pán premiér, ľudské práva nepoznajú ústupky

Amnesty International Slovensko pripomína novému premiérovi, že verejní činitelia sú povinní presadzovať a podporovať úctu k ľudským právam a základným slobodám pre všetkých bez rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, rodu, jazyka, náboženského, politického alebo iného presvedčenia, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, narodenia alebo iného postavenia.

Amnesty International je znepokojená vyjadrením Róberta Fica, ktoré uverejnil portál pravda.sk dňa 1. apríla 2012. Nový premiér tvrdí, že riešiť rómsky problém Slovensko nedokáže bez toho, aby na európskej úrovni presadilo isté ústupky z hľadiska rozsahu ľudských práv.

„Amnesty International Slovensko pripomína novému premiérovi, že verejní činitelia sú povinní presadzovať a podporovať úctu k ľudským právam a základným slobodám pre všetkých bez rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, rodu, jazyka, náboženského, politického alebo iného presvedčenia, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, narodenia alebo iného postavenia,“ uviedla Martina Mazúrová, vedúca kancelárie AI Slovensko.

Organizácia tiež reaguje na vyjadrenia premiéra Fica a bývalého predsedu poslaneckého klubu SDKÚ Kaníka ,  o údajnej prepojenosti nárastu počtu detí v rómskych rodinách v súvislosti s čerpaním sociálnych dávok.

„Verejní činitelia majú povinnosť odsúdiť všetky prejavy intolerancie a podnecovania k rasovej neznášanlivosti. Šírenie stereotypov a predsudkov spôsobom, akým to urobili premiér Fico a poslanec Kaník, odporuje ľudskoprávnym záväzkom, ktoré Slovensku plynú z medzinárodných dohovorov,“ hovorí Mazúrová. „Obaja politici prejavili žalostnú ignoranciu voči týmto štandardom, ale napríklad aj voči Stratégii SR pre integráciu Rómov, podľa ktorej je nediskriminácia stavebným prvkom a súčasťou princípov tvorby politík zameraných na inklúziu Rómov,” dodala Mazúrová.

Svetová banka, ktorá na žiadosť ministerstva práce analyzovala sociálny systém, upozornila, že  štruktúra poberateľov dávky v hmotnej núdzi nezodpovedá zloženiu obyvateľov v osadách. Analýza ukázala, že dávku berú najmä slobodní bezdetní – až dve tretiny. Najmä mladí ľudia vo veku 25 a 26 rokov. Dávku v hmotnej núdzi dostávajú najmä jednotlivci, a nie mnohopočetné rodiny. Väčšinou teda ide inam ako Rómom.

Amnesty International upozorňuje, že namiesto podporovania stereotypov, by sa mali verejní činitelia zamerať na riešenie ľudsko-právneho problému segregácie rómskych detí na slovenských školách. Práve segregácia vo vzdelávaní výrazne limituje budúcnosť rómskych detí, ich možnosť uplatniť sa na trhu práce a odsudzuje ich na život poznačený chudobou a marginalizáciou.

„Vyzývame preto novú vládu, aby sa zaviazala, že podnikne konkrétne kroky na odstránenie systémovej diskriminácie a segregácie v školskom systéme a zabezpečia plnú realizáciu práva na vzdelanie všetkých detí na Slovensku, tak ako to vyplýva z platnej domácej a medzinárodnej legislatívy o ochrane ľudských práv a práv dieťaťa,“ dodala Mazúrová.

Napriek tom, že podľa odhadov Rómovia predstavujú menej ako 10 percent z celkového počtu obyvateľov Slovenska, podľa výskumu z roku 2009, rómske deti predstavujú 85 percent žiakov a žiačok v špeciálnych triedach na bežných základných školách po celej krajine.