AI žiada verejnú debatu o spornej rezolúcii OSN

Blíži sa termín, kedy medzinárodné spoločenstvo znovu otvorí otázku dohôd o imunite pred Medzinárodným trestným súdom. Amnesty International (AI) v tejto súvislosti upozorňuje na návrh USA, ktorý žiada predĺženie 1-ročnej imunity pre ich občanov.

Predmetom kritiky je predovšetkým skutočnosť, že nadchádzajúcemu rozhodovaniu v Bezpečnostnej rade zatiaľ nepredchádzala žiadna verejná diskusia. Za otvorenú diskusiu sa postavila aj Európska únia.

„Vlaňajšia rezolúcia, bola protiprávna,“ konštatuje organizácia. Ide o prvý prípad, keď bola rezolúcia OSN podrobená takejto kritike zo strany AI. Rezolúcia podľa nej porušuje Rímsky štatút – zakladajúci dokument Medzinárodného trestného súdu – ale aj Chartu OSN. Rozhodnutie o imunite sa totiž týka súdu, teda nezávislej inštitúcie. O jeho predĺžení by preto tento rok nemal rozhodnúť nikto iný ako súd samotný.

Rezolúciu 1422 prijala Bezpečnostná rada vlani v júli. Zakazuje členským štátom odovzdať medzinárodnému súdu členov mierových misií OSN, ktorí boli obvinení z genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov. Bezpečnostná rada ju prijala po tom, čo USA pohrozili vetovaním predĺženia mandátu mierových misií OSN v Bosne. Platnosť rezolúcie vyprší na konci tohto mesiaca. Podľa dostupných správ ju rada mieni obnoviť na ďalší rok.

Medzinárodný trestný súd (MTS) sa zaoberá najvážnejšími zločinmi – genocídou, zločinmi proti ľudskosti, a vojnovými zločinmi. Od Súdneho dvora v Haagu sa líši právomocou stíhať jednotlivcov – Haagsky súd rieši spory medzi štátmi. MTS tiež nahradí ad hoc tribunály – ako napríklad tribunál pre bývalú Juhosláviu či Rwandu – ktoré vznikajú príliš dlho a ich fungovanie je veľmi drahé. Stály súd má aj odstrašujúci účinok – diktátori, vojnoví a iní zločinci mohli doteraz kalkulovať s tým, že stály súd neexistuje, ich zločiny ostanú dlhé roky nepotrestané a čas zahľadí mnoho dôkazov.
Podľa Rímskeho štatútu majú štáty, ktoré ho prijali, povinnosť odovzdať súdu aj cudzích štátnych príslušníkov zdržujúcich sa na ich území.