Amazon musí dodržiavať práva pracujúcich (aj počas Black Friday!)

Ľudia pracujúci pre Amazon čelia od začiatku pandémie COVID-19 veľkým zdravotným a bezpečnostným rizikám. Napriek tomu nemajú možnosť verejne pomenovať problémy, ktorým čelia, a kolektívne vyjednávanie so zamestnávateľom je pre nich rovnako nedosiahnuteľným cieľom ako premrštené výkonostné ciele. 

Dnes, pri príležitosti Black Friday, ktorý je pre Amazon jedným z najrušnejších období roka, vydáva Amnesty International novú správu s názvom Amazon, dovoľte svojim zamestnancom a zamestnankyniam vytvárať odborové organizácie. Správa dokumentuje zlé zaobchádzanie spoločnosti s pracovníkmi a pracovníčkami vo Francúzsku, Poľsku, Veľkej Británii a USA.

Odborný tím Amnesty zistil, že spoločnosť systematicky podkopáva pokusy pracovníkov a pracovníčok o vytváranie a združovanie sa v odborových organizáciách a taktiež snahy o kolektívne vyjednávanie. V USA dochádza k týmto útokom na práva pracujúcich prostredníctvom dohľadu a sledovania, kým vo Veľkej Británii sa pracujúcim vyhrážajú právnymi krokmi. V Poľsku a Francúzsku zas spoločnosť zlyhala pri riešení kľúčových otázok týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

„Pracovníci Amazonu počas celej pandémie riskujú svoje zdravie a životy, aby zabezpečili dodávku tovaru až k našim dverám, čo spoločnosti Amazon pomáha dosiahnuť rekordné zisky. Je preto alarmujúce, že spoločnosť Amazon pristupuje k pokusom o vytváranie a činnosť odborových organizácií s nevraživosťou a odporom. Od jednej z najmocnejších a najväčších spoločností na svete by sme očakávali viac,“ uviedla Barbora Černušáková, výskumná pracovníčka a poradkyňa pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva Amnesty International.

V Amazone sa dnes schyľuje k najrušnejšiemu obdobiu roka (Black Friday a následne Vianociam). Preto spoločnosť vyzývame, aby rešpektovala ľudské práva svojich pracovníkov a pracovníčkok a dodržiavala medzinárodné pracovné predpisy, ktoré jasne stanovujú, že pracujúci majú právo vytvárať odborové organizácie a združovať sa v nich. Amazon sa zároveň musí zdržať porušovania práv svojich zamestnancov a zamestnankýň na súkromie a prestať s odborovou činnosťou zaobchádzať ako s hrozbou.

Celú správu si môžete prečítať na tomto odkaze:  https://bit.ly/Amazon_odbory2020.

Napíšte e-mail Jeffovi Bezosovi

Pripravili sme pre vás šablónu listu. Pravdepodobnosť, že sa dostane do e-mailovej schránky generálneho riaditeľa Amazonu, zvýšite tým, ak ho pred odoslaním pozmeníte.

Naše tipy:
  • Zachovajte úctivý a presvedčivý tón svojho e-mailu – nevyjadrujte sa nenávistne.
  • Apelujte na Jeffa Bezosa ako osobu – požiadajte ho o to, aby sa zachoval správne.
  • Napíšte mu, prečo považujete práva pracujúcich za také dôležité – ak chcete, zahrňte svoj osobný príbeh.
  • Ak nakupujete cez Amazon alebo využívate Amazon Prime, povedzte mu to! Zdôraznite, že ako zákazník/zákazníčka ste na strane pracujúcich v Amazone.
  • Oznámte mu, že túto kampaň budete pozorne sledovať a informácie o nej šíriť medzi ďalších ľudí.

Predmet a znenie e-mailu:

V angličtine:

Jeff – please respect your workers’ right to unionise!

Dear Jeff Bezos,

I’m alarmed to learn of the reports that Amazon is interfering with workers’ rights to organize, by investing significant resources in monitoring workers and the perceived ‘threat’ of potential trade union activity.

You say you appreciate your workers – but if you are serious about this, you must respect their right to unionize and guarantee the rights of workers who act collectively and speak out on human rights issues within their workplace.

I stand with Amazon workers and will be closely following this issue to see what changes you make to ensure their rights are truly respected.

Regards,

[vaše meno]

Preklad e-mailu:

Predmet: Rešpektujte právo Vašich zamestnancov a zamestnankýň organizovať sa v odboroch!

Znenie e-mailu:

Vážený Jeff Bezos,

s hlbokým znepokojením sledujem správy o tom, že Amazon zasahuje do práva pracujúcich na združovanie tým, že investuje významné prostriedky do monitorovania pracujúcich, zameriavajúc sa na „hrozbu“ ich aktivít, ktoré by mohli viesť k zakladaniu a združovaniu sa v odborových organizáciách.

Hovoríte, že si vážite ľudí pracujúcich vo Vašej spoločnosti – ale ak to myslíte vážne, musíte rešpektovať ich právo na združovanie sa v odborovej organizácii, a tiež zaručiť dodržiavanie práv tých, ktorí a ktoré sa zapájajú do kolektívnych aktivít a rozhodnú sa prehovoriť o problémoch na svojom pracovisku súvisiacich s ľudskými právami.

Stojím za pracujúcimi Amazonu a túto kauzu budem ďalej podrobne sledovať, aby som sa dozvedel/a o zmenách, ktoré zavediete v záujme skutočného rešpektovania ich práv.

S pozdravom,

Podpíšte petíciu

Vyzvať Jeffa Bezosa a Amazon na dodržiavanie práv pracujúcich môžete aj podpisom a zdieľaním našej petície, ktorú nájdete na stránke https://pripady.amnesty.sk/pripad/amazonodbory.

Ďakujeme!