Amnesty International a Európske centrum pre práva Rómov žiadajú, aby ministerstvo vnútra vyšetrilo policajnú akciu v Moldave nad Bodvou

Amnesty International a Európske centrum pre práva Rómov žiadajú okamžité vyšetrenie minulotýždňovej policajnej akcie v rómskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou. Organizácie vyjadrujú znepokojenie v súvislosti s obvineniami z nadmerného použitia sily zo strany polície. Žiadajú tiež, aby bola v týchto prípadoch vyvodená individuálna zodpovednosť.

Podľa dostupných informácií, do osady Budulovská  prišlo 19. júna 63 príslušníkov policajnej pohotovostnej jednotky s cieľom vyšetriť údajné nezákonné aktivity. Policajná akcia podľa médií  a svedkov viedla k zraneniam viac ako 30 ľudí, ktorí údajne nekládli odpor. Medzi zranenými mali byť aj deti.

Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre trvalo udržateľný rozvoj, ktoré v osade prevádzkuje komunitné centrum informovalo, že policajná akcia viedla aj k škodám na majetku. Podľa ETP polícia obyvateľom nevysvetlila, aký bol cieľ zásahu. Jej príslušníci údajne vstupovali do obydlí, vykopávali dvere a rozbíjali okná.

Medzinárodné normy a štandardy v oblasti ľudských práv určujú, že použitie sily pri policajných akciách musí byť primerané, v medziach zákona a nevyhnutné v danej situácii. Podľa Základných princípov OSN pre použitie sily a strelných zbraní môže polícia použiť silu a strelné zbrane len v nevyhnutných prípadoch a na legitímny cieľ.

O princípe primeranosti zásahu hovorí aj slovenská legislatíva v zákone č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, podľa ktorého príslušníci polície nesmú spôsobiť bezdôvodnú ujmu a zasiahnutie do práv iných musí byť realizované len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu.

Amnesty International a Európske centrum pre práva Rómov sú toho názoru, že ak sa obvinenia o zraneniach a škodách na majetku potvrdia, policajná akcia v osade Budulovská porušila slovenskú aj medzinárodnú legislatívu.

 

Obe organizácie zároveň vyjadrili znepokojenie ohľadom vyhlásenia Krajského policajného riaditeľstva v Košiciach, že k podobným zásahom v Moldave nad Bodvou a ďalších lokalitách má dôjsť aj v budúcnosti.  Amnesty International a Európske centrum pre práva Rómov upozorňujú, že akékoľvek policajné zásahy musia byť do budúcna realizované tak, aby počas nich nedošlo k porušovaniu ľudských práv, vrátane práva na ochranu pred zlým zaobchádzaním a diskrimináciou.

Ministerstvo vnútra musí zabezpečiť, že policajná akcia v osade Budulovská bude vyšetrená v súlade s legislatívou na ochranu ľudských práv. Vyšetrovanie musí byť bezodkladné, nezávislé, dôsledné a účinné. Jeho súčasťou musí byť aj prešetrenie možného diskriminačného konania polície z rasových dôvodov. Za prípadné porušenie ľudských práv počas zásahu musí byť tiež vyvodená zodpovednosť.