Amnesty International: Okamžite vyšetrite zlé zaobchádzanie s rómskymi deťmi!

Amnesty International je hlboko znepokojená krutým, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním so šiestimi rómskymi mladíkmi – z ktorých traja majú údajne menej ako 18 rokov – zadržiavaných na policajnej stanici v Košiciach, ktoré bolo zachytené na videu.

Záznam zverejnený na internete zachytáva, ako príslušníci Policajného zboru SR nútia mladíkov k opakovanému vzájomnému udieraniu a bozkávaniu sa. Navyše boli nútení úplne si vyzliecť odev, čo policajti pozorovali a fotili. Na mladíkov kričali a mali rasové narážky. Incident sa stal 21. marca 2009 pričom video zverejnil 7. apríla 2009 jeden z novinárov denníka SME.

Amnesty International odsudzuje správanie policajtov, ktoré je v rozpore s povinnosťami vlády zaviazanej viacerými medzinárodnými ľudsko-právnymi zmluvami. Tie úplne zakazujú kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie alebo tresty, aké sa objavujú vo videu. Medzi spomínané zmluvy patria Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Dohovor OSN o právach dieťaťa a Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu.

Vedúci Policajného zboru SR Ján Packa incident verejne odsúdil a oznámil vyšetrovanie prípadu.

Rómovia na Slovensku a vo viacerých európskych krajinách neustále čelia diskriminácii v oblasti vzdelávania, ubytovania či zdravotníctva a sú bezbranní voči rasistickým útokom a zlému zaobchádzaniu zo strany polície.

Amnesty International víta pohotovú reakciu úradov, ktorá nasledovala po zverejnení videa a zároveň na ne apeluje, aby zabezpečili bezodkladné, komplexné, nezávislé a nestranné vyšetrovanie prípadu. Všetci uznaní za zodpovedných v prípade, by mali byť postavení pred spravodlivý súd a obetiam by malo byť poskytnuté odškodné.