Amnesty International si pripomína Deň ľudských práv

10. december je Dňom ľudských práv. „Práve v tento deň, v roku 1948, prijalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov Všeobecnú deklaráciu ľudských práv (VDĽP), ktorou členské štáty prevzali záväzok zabezpečiť všeobecné uznávanie a zachovávanie ľudských práv a základných slobôd pre všetkých, bez rozlišovania rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Od prijatia VDĽP už uplynulo 60 rokov, napriek tomu sú ľudské práva miliónov ľudí porušované aj naďalej. Jedným z príkladov je aj ľudskoprávny aktivista z Bieloruska Ales Bialatski, ktorý bol 24. Novembra 2011 odsúdený na štyri a pol roka väzenia za aktivity organizácie Centra za ľudské práva Viasna, ktorej je riaditeľom. Zamestnanci organizácie tiež čelia zastrašovaniu.

Situácia v oblasti ľudských práv sa v Bielorusku zhoršila po prezidentských voľbách v 2010, kedy boli kľúčové osobnosti opozície zadržané a odsúdené v nespravodlivých procesoch. Novinári vyjadrujúci sa kriticky o súčasnej vláde čelia tiež pretrvávajúcemu zastrašovaniu.

Amnesty International bude oslavovať výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv Maratónom písania listov, ktorý už niekoľko rokov spája ľudí po celom svete. Každý rok sa počas tejto akcie ľudia prostredníctvom písania listov spoja, aby žiadali rešpektovanie, ochranu a naplnenie práv jednotlivcov a preukázali solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia porušovaním ľudských práv. Cieľom maratónu je listami alebo e-mailami podporiť konkrétne prípady ľudí, ktorí sa stali obeťami porušovania ľudských práv.

Amnesty International Slovensko bude tento rok organizovať 6. ročník Maratónu písania listov, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici, Bratislave, Dolnom Kubína a v Krupine. Verejnosť sa môže do maratónu zapojiť aj cez online petície uverejnené na  webovej stránke www.amnesty.sk.