Amnesty International si pripomína Deň ľudských práv

10. december je Dňom ľudských práv. „Práve v tento deň, v roku 1948, prijalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov Všeobecnú deklaráciu ľudských práv (VDĽP), ktorou členské štáty prevzali záväzok zabezpečiť všeobecné uznávanie a zachovávanie ľudských práv a základných slobôd pre všetkých, bez rozlišovania rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia,“ uviedla Alexandra Malangone, riaditeľka Amnesty International Slovensko.

Od prijatia VDĽP už uplynulo 60 rokov, napriek tomu sú ľudské práva miliónov ľudí porušované aj naďalej. Jedným z príkladov je aj čínsky disident Liou Siao-Po, ktorý získal Nobelovu cenu za mimoriadny prínos v oblasti ľudských práv. Cenu si však dnes nebude môcť prevziať, pretože si v súčasnosti odpykáva 11-ročný trest na základe obvinení z “podnecovania k rozvracaniu štátnej moci”, na ktorý bol odsúdený v nespravodlivom procese,“ dodala Malangone.

Amnesty International bude oslavovať výročie Všeobecnej deklarácie ľudských právMaratónom písania listov, ktorý už niekoľko rokov spája ľudí po celom svete. Každý rok sa počas tejto akcie ľudia prostredníctvom písania listov spoja, aby žiadali rešpektovanie, ochranu a naplnenie práv jednotlivcov a preukázali solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia porušovaním ľudských práv. Cieľom maratónu je listami alebo e-mailami podporiť konkrétne prípady ľudí, ktorí sa stali obeťami porušovania ľudských práv.

Amnesty International Slovensko organizuje 4. ročník Maratónu písania listov, ktorý sa uskutoční v  Banskej Bystrici, Bratislave, Liptovskom Mikuláši a v Turanoch.

Doplňujúce informácie

Liou Siao-Po je literárny kritik, historik a predovšetkým aktivista za ľudské práva, ktorého v roku 2008 odsúdili na 11 rokov väzenia za spísanie Charty 08. Tento dokument požaduje politické reformy a dodržiavanie základných ľudských práv, akými sú slobodné voľby, sloboda prejavu, zhromažďovania, náboženská sloboda, nezávislé súdnictvo. Amnesty International viedla kampaň za prepustenie aktivistov podpísaných pod Chartou 08, vrátane Lioua, ktorý bol zatknutý v júni.

Bývalý prezident Českej republiky Václav Havel a laureát Nobelovej ceny za mier Dalailáma boli medzi tými, ktorí podporili nomináciu Liou Siao-poa na ocenenie za rok 2010. Václav Havel je spoluautorom Charty 77, dokumentu z roku 1977, ktorý vyzýva na dodržiavanie ľudských práv v Československu a ktorý bol vzorom pre vytvorenie Charty 08.

Čína je dlhodobo kritizovaná zo strany Amnesty International a iných mimovládnych organizácií za neustále porušovanie základných práv a slobôd a bezdôvodné väznenie aktivistov za ľudské práva.