Amnesty International Slovensko vyzvala predsedu vlády k solidarite s ľuďmi na úteku

Amnesty International Slovensko dnes odovzdala predsedovi vlády Robertovi Ficovi list, v ktorom ho pred zasadaním predsedov vlády V4 v Prahe v pondelok 15.2. vyzvala k väčšej solidarite s ľuďmi na úteku prijatím väčšieho počtu najzraniteľnejších utečencov/kýň, vyhýbaním sa vyjadreniam, ktoré by mohli v spoločnosti podnecovať strach z neznámeho a do budúcnosti sa zaviazať sa k vymedzeniu dostatočného časového priestoru pre podrobné preskúmanie dopadov legislatívnych návrhov, ktoré zasahujú do základných práv a slobôd.

Zároveň sme sa pridali k výzve adresovanej predsedovi českej vlády, B. Sobotkovi, v ktorej sme ho spolu s českými, poľskými a maďarskými kolegami a kolegyniami z Amnesty International vyzvali, aby počas zasadnutia vyzval predstaviteľov krajín V4 zaviazať sa k prijatiu  väčšieho počtu ľudí na úteku, vyvarovaniu sa vyjadrení, ktoré vedú k šíreniu strachu a xenofóbie v spoločnosti a k preskúmaniu dopadov nedávnych prijatých závážných legislatívnych návrhov na ľudské práva v krajinách.

Celé znenia listov:

2016_02_11_AI_Dopis premierovi_

V42016_02_11_V4_List premierovi