Amnesty International vyzvala EÚ, aby vyšetrila zločiny v Bosne

Pod patronátom Javiera Solanu bude zajtra v Sarajeve slávnostne zahájené pôsobenie novej bezpečnostnej misie EÚ v Bosne a Hercegovine. AI jej predstaviteľov vyzvala, aby sa postarali o vyšetrenie prípadov porušovania ľudských práv, ku ktorému došlo počas vojny.

„Ide o prvú misiu EÚ v rámci Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Prebratím misie od OSN sa únia ujíma zodpovednosti za dozor nad dodržiavaním ľudských práv,“ vyhlásil Dick Oosting, riaditeľ kancelárie AI pri EÚ. Hlavnou úlohou 500 členného oddielu bude výcvik profesionálnej mnohonárodnostnej polície. Organizácia však upozornila, že medzinárodné spoločenstvo zjavne nemá jasnú stratégiu pre oblasť ľudských práv v Bosne a Hercegovine. Vytvoriť rešpekt voči ľudským právam je veľmi ťažké v situácii, keď pretrváva beztrestnosť tých, ktorí sa dopustili ich porušovania. AI preto grécke predsedníctvo únie vyzvala, aby zareagovalo na požiadavku tisícok ľudí volajúcich po spravodlivosti. Javierovi Solanovi bolo doručené memorandum s odporúčaniami organizácie. Amnesty International navrhuje, aby bolo v rámci misie vytvorené oddelenie pre ľudské práva a aby boli prijaté opatrenia, ktoré odstránia nedostatky vo vyšetrovaní ich porušovania.