Amnesty vyzýva USA: Zatvorte Guantanámo a ukončite pokrytectvo v otázke ľudských práv

Pokračujúca prevádzka zadržiavacieho tábora americkej armády na základni Guantanámo na Kube je ukážkovým príkladom dvojakého metra Spojených štátov v otázke ľudských práv – Amnesty International na to upozorňuje pri príležitosti uplynutia piatich rokov od doby, kedy americký prezident Barack Obama podpísal dekrét o ukončení prevádzky tábora.
 

“22. januára 2009 bol prísľub uzatvorenia Guantanáma do jedného roka medzi prvými oficiálnymi rozhodnutiami nového prezidenta Obamu,” upozorňuje Erika Guevara Rosasová, riaditeľka amerického programu AI.

“O päť rokov neskôr poukazuje tento sľub na úplné zlyhanie v otázke dodržiavania ľudských práv, ktoré bude prenasledovať odkaz prezidenta Obamu, rovnako ako sa to stalo u jeho predchodcov.”

Dvanásť rokov po tom, čo bol na Guantanámo privezený prvý väzeň, je na mieste ešte stále zadržiavaných viac ako 150 ľudí. Väčšina z nich bez obvinenia alebo súdu. Len niekoľko ich stojí pred súdom založenom na provizórnom vojenskom systéme, ktorý je na hony vzdialený medzinárodným štandardom súdnych procesov. Z takmer 800 zadržiavaných, ktorí už Guantánama prešli, bolo vojenským tribunálom odsúdených menej ako jedno percento. Z týchto prípadov navyše väčšina procesov skončila len vďaka dohode o priznaní viny v prípravnom konaní.

Spojené štáty očakávajú, že ostatné krajiny urobia to, čo ony samy odmietajú – prijmú prepustených, ktorí nemôžu byť vrátení do svojej vlasti. Príkladom môže byť presun troch čínskych zadržiavaných (pôvodom etnických Ujgurov) na Slovensko, ktorý prebehol minulý mesiac. Prišiel až päť rokov po tom, čo americký federálny sudca rozhodol, že ich zadržanie bolo nezákonné .

Ďalších viac ako 70 zadržiavaných, z ktorých väčšina pochádza z Jemenu, má schválený “presun”, ale bezpečnostná situácia v ich krajinách alebo iné problémy sú úradmi považované za dôvod podržania ich opustenia z Guantanáma.

“Väzni na Guantáname zostávajú v úplnej neistote, čo bude s ich životmi. Mnohí z nich sú obeťou závažného porušenia ľudských práv, vrátane núteného zmiznutia a mučenia, ale možnosť nápravy tejto situácie je systematicky blokovaná a zodpovednosť minimálna,” dodáva Rosasová .

“Každý ďalší rok, kedy Spojené štáty operujú v Guantanáme, proklamujú svoje záväzky voči medzinárodným štandardom v oblasti ľudských práv. Je to výsmech. Ak by sa takého konania dopustil nejaký iný štát, určite by čelil práve zo strany Washingtonu odsúdeniu. V súčasnosti už uplynula skutočne dlhá doba, kedy mohli USA s týmto dvojitým metrom niečo urobiť.”

Amnesty International preto vyzýva úrady Spojených štátov, aby zabezpečili nezávislé a nestranné vyšetrovanie všetkých hodnoverných obvinení z porušenia ľudských práv na Guantnáme aj inde. Tieto nálezy by potom mali byť zverejnené a ľudia zodpovední za tieto zločiny podľa medzinárodného práva postavení pred súd, bez ohľadu na ich súčasnú alebo predchádzajúcu pracovnú pozíciu.

Podľa Amnesty International tiež musí skončiť utajovanie porušovania ľudských práv spáchané príslušníkmi americkej armády a členmi spravodajskej služby.
 
“Beztrestnosť za spáchanie zločinov ako je mučenie alebo nútené zmiznutie ľudí zadržiavaných na Guantanáme je podľa medzinárodného práva nespravodlivosť a USA sú tak vo vážnom rozpore so svojimi medzinárodnými záväzkami,” dodáva Rosasová.

Amnesty International zároveň volá po tom, aby mali všetky obete amerického porušovania ľudských práv – vrátane súčasných i bývalých väzňov z Guantanáma – skutočný a spravodlivý prístup k zmysluplnej náprave spáchaných krívd.