Benin sa priblížil k zrušeniu trestu smrti

Benin učinil dôležitý krok v snahe zrušiť trest smrti. Jeho Národné zhromaždenie totiž minulý týždeň schválilo ratifikáciu medzinárodnej zmluvy, ktorá tento trest zakazuje. Benin by sa tak stal 74. štátom, ktorý by sa pripojil k Druhému opčnému protokolu Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorý usiluje o zrušenie tohto druhu trestu.

„Beninské štátne orgány si zaslúžia pochvalu za tento dôležitý krok, ktorý by ich justiční systém prispôsobil globálnemu trendu smerujúcemu k postaveniu tohto krutého trestu mimo zákon,“ povedala Véronique Aubert, zástupkyňa riaditeľa Amnesty International pre Afriku.

„Beninský prezident Boni Yayi musí jednať rýchlo a dokončiť ratifikáciu protokolu. Beninský príklad musí potom byť nasledovaný susednými západoafrickými štátmi, ktoré doposiaľ trest smrti nezrušili“ dodala.Beninský trestný zákonník umožňoval použitie trestu smrti pre mnoho trestných činov, ale nikto viac počas dvadsiatich rokov v krajine popravený nebol.

Podľa informácii Amnesty International sa posledná poprava v Beninu uskutočnila v roku 1987, keď boli dve osoby zastrelené po obvinení z rituálnej vraždy. Rok predtým bolo odsúdených šesť ľudí pre lúpež a vraždu. Posledný rozsudok smrti bol vznesený v roku 2010 pre ženu odsúdenú v jej neprítomnosti za vraždu.

V beninských väzniciach je v súčasnosti 14 väzňov odsúdených k trestu smrti.

K dnešnému dňu zrušilo trest smrti pre všetky zločiny 16 afrických štátov, z toho tri – Burundi, Togo a Gabon, tak urobili počas posledných dvoch rokoch.

Aj napriek týmto dôležitým pokrokom je potreba vynaložiť veľa práce, aby trest smrti bol zrušený celosvetovo.

V roku 2010 sa v 23 štátoch vykonávali popravy a bolo vynesených 67 nových rozsudkov trestu smrti. Medzi použité spôsoby popravy patrilo sťatie hlavy, poprava elektrický prúdom, obesenie, smrtiaca injekcia a zastrelenie.

“Trest smrti je najkrutejší a najmenej humánny trest a nemal by byť vykonaný za žiadnych okolností,“ povedala Véronique Aubert.

„Štáty, ktoré stále popravujú páchateľov sú stále viac izolované s tím, ako sa vo vzťahu k trestu smrti mení svetová verejná mienka aj súdna prax,“ uzavrela.