Moje telo, moje práva

Každý má sexuálne a reprodukčné práva. Vlády každých štátov majú povinnosť zabezpečiť , aby boli tieto práva uplatňované slobodne, bez strachu, nátlaku či diskriminácie. Miliónom ľudí po celom svete je však toto právo denne odňaté. To je jeden z hlavných dôvodov prečo Amnesty International začína s kampaňou 'Moje telo, moje práva' zameranú na práva v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Dnes, viac ako 1,8 miliardy mladých ľudí na celom svete stále bojuje o prístup k informáciám, zdravotným službám, ktoré potrebujú pre bezpečný a zdravý reprodukčný život. Najviac ohrozené sú mladé ženy a dospievajúce dievčatá zo znevýhodnených skupín v dôsledku nerovnosti a diskriminácie, ktorým čelia, a ktoré im bránia v prístupe k potrebným informáciám a zdravotným službám, ktoré potrebujú

60 results

Milióny žien a dievčat čelia v dôsledku pandémie COVID-19 zvyšujúcej sa neistote, násiliu a riziku ďalšej diskriminácie

Burkina Faso: Tisíce dievčat čelia núteným a skorým manželstvám

Nemecko: zákaz nosenia šatiek je protiústavný