Zastavme mučenie

  Amnesty International už desiatky rokov upozorňuje na krajiny, ktoré mučia, alebo podporujú mučenie. Jedným z najväčších úspechov, ktoré sme dosiahli bolo prijatie celosvetového zákazu mučenia prostredníctvom Dohovoru OSN o zákaze mučenia.   Viaceré štáty prijali zákony zakazujúce mučenie. To však stále pretrváva, pretože krajiny nedodržiavajú zákony a sľuby, ku ktorým sa zaviazali. Počas piatich rokov upozornila Amnesty International na využívanie mučenia v 141 krajinách zo všetkých regiónov sveta.   Tento rok sa venujeme mučeniu v Uzbekistane, kde sa využíva pri získaní priznaní. Súdy akceptujú takto získané priznania. Cieľmi kampane je dosiahnuť zmenu trestného zákona, aby obsahoval opatrenia, ktoré zabránia, aby sa takto získané priznania brali do úvahy.  

26 results

Ukrajina: Mučenie a tajné väzenia na oboch stranách konfliktu

Spomienka na masaker v Andižane