Filmový klub

Cieľom projektu "Filmový klub Amnesty" je cez premietanie dokumentárnych a hraných filmov s ľudsko-právnou tématikou otvoriť diskusiu na školách a verejných priestranstvách. Mladí ľudia v zapojených školách a centrách získajú nové vedomosti, zručnosti a informované postoje v oblasti ľudských práv vo vzťahu k témam týkajúcich sa diskriminácie, rasizmu a xenofóbie a o ďalších porušovaniach ľudských práv.

4 results