FAIR PLAY

Medzinárodný projekt, ktorý prebieha na Slovensku a v Českej republike. Projekt FAIR PLAY - študenti za rovnoprávnosť, je zameraný na neformálne vzdelávanie študentov a študentiek prvého a druhého ročníka stredných škôl. Súčasťou projektu je okrem iného aj Živá knižnica a Maratón písania listov. Účastníci a účastníčky projektu počas jeho trvania získavajú nové vedomosti v oblasti diskriminácii, xenofóbii, extrémizmu a iných.

11 results