Školy priateľské k ľudským právam

Medzinárodný projekt, založený na celoškolskom prístupe vo vzťahu k ľudským právam a ich hodnotám. Projekt sa usiluje o rozvíjanie kultúry ľudských práv. Škola, ktorá sa rozhodne do tohto projektu zapojiť, kladie dôraz na vzdelávanie študentov v oblasti ľudských práv, začleňuje ľudskoprávne hodnoty a princípy do všetkých aspektov života školy: do vzťahov medzi všetkými jedincami v škole, do riadenia školy, kurikula, ale aj do mimoškolských aktivít.

3 results