Start the Change!

Cieľom projektu "Start the Change!" je zapojenie čo najvyššieho počtu študentov a študentiek do aktívneho občianskeho života - napríklad formou organizácie podujatí, tvorby dokumentárnych filmov alebo dobrovoľnou činnosťou rôzneho druhu v rámci svojej školy, ako aj v rámci komunity. ​Cieľom projektu je tiež zlepšenie povedomia študentov a študentiek o ľudských právach v medzinárodnom kontexte a o súvislostiach medzi migráciou a globálnou nerovnosťou. Zameriava sa aj na témy týkajúce sa ľudí na úteku a strategické rozvojové ciele OSN. ​Úlohou pedagógov a pedagogičiek, ktorí sa do projektu Start the Change! zapoja, bude implementovať inovatívne metódy v oblasti ľudskoprávneho vzdelávania do osnov a vyučovania v rámci svojej praxe.

7 results