Dajme im budúcnosť

Cieľom kampane Amnesty International Dajme im budúcnosť je dosiahnuť, aby rómske deti na Slovensku boli schopné uplatňovať si právo na vzdelanie. Podľa výsledkov výskumu Amnesty International je veľký počet rómskych detí na Slovensku nesprávne zaraďovaných do špeciálnych škôl alebo tried pre žiakov s mentálnym postihnutím. Deti sú tiež segregované v bežných výlučne rómskych školách alebo triedach. Od roku 2006 Amnesty International realizovala vlastné podrobné výskumy v rôznych lokalitách po celom Slovensku a vydala niekoľko správ. Súčasťou každej správy sú aj odporúčania pre slovenskú vládu, ktoré ak budú prijaté a zavedené do praxe, môžu výrazne zlepšiť prístup rómskych detí k vzdelaniu.

evictions in Choganly

DOBRÁ SPRÁVA! Nútené vysťahovania v osade Grmeč v Belehrade boli zastavené!

  Srbská vláda vydala príkaz na zastavenie búrania domovov 53 rómskych rodín v osade Grmeč, v okrese Zemun v Belehrade. Všetkým rodinám bolo prisľúbené, že dostanú alternatívne ubytovanie predtým, ako budú vysťahovaní.    Srbská podpredsedníčka vlády a...

Medzinárodné mimovládne organizácie kritizujú slovenskú vládu: Rasistické stereotypy by nemali podmieňovať vzdelávacie politiky

  Európske centrum pre práva Rómov (ERRC), Amnesty International a Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF) vyzývajú slovenskú vládu, aby upustila od argumentovania incestom pre ospravedlňovanie segregovaného vzdelávania rómskych detí na Slovensku.   V apríli začala...

Roma Children

KOMISIA ZASTÁVA TVRDŠÍ POSTOJ VOČI ČLENSKÝM ŠTÁTOM, KTORÉ DISKRIMINUJÚ RÓMOV

Tlačová správa Amnesty International, Európskej siete proti rasizmu, Európskeho centra pre práva Rómov, a Nadácie Otvorenej Spoločnosti, 29. apríl 2015     Slovensko je druhým členským štátom, voči ktorému je vedené konanie pre porušenie povinností  ...

children playing in classroom, Ostrava, Czech Republic

Česká republika: Systematická diskriminácia rómskych detí v školách

    Rómske deti čelia v Českej republike každodennej diskriminácii a segregácii v školách. Tamojšia vláda už dlho zlyháva v riešení hlboko zakorenených predsudkov v školskom systéme. Uviedla to Amnesty International v dnes vydanej správe.   Správa Chce...

interior of container school for Roma children in Slovakia

Blog: Čo sa zmenilo v školách od rozsudku školskej segregácie?

    Barbora Černušáková, výskumníčka Amnesty International pre Slovensko a Lenka Machlicová, Amnesty International Slovensko.    Tri roky po prelomovom rozsudku ktorý rozhodol, že Slovensko diskriminovalo rómske deti, sme sa vrátili do regiónu pod Vysokými...

Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ