Dajme im budúcnosť

Cieľom kampane Amnesty International Dajme im budúcnosť je dosiahnuť, aby rómske deti na Slovensku boli schopné uplatňovať si právo na vzdelanie. Podľa výsledkov výskumu Amnesty International je veľký počet rómskych detí na Slovensku nesprávne zaraďovaných do špeciálnych škôl alebo tried pre žiakov s mentálnym postihnutím. Deti sú tiež segregované v bežných výlučne rómskych školách alebo triedach. Od roku 2006 Amnesty International realizovala vlastné podrobné výskumy v rôznych lokalitách po celom Slovensku a vydala niekoľko správ. Súčasťou každej správy sú aj odporúčania pre slovenskú vládu, ktoré ak budú prijaté a zavedené do praxe, môžu výrazne zlepšiť prístup rómskych detí k vzdelaniu.

189796_Paraskevi_Kokoni

Grécko: Súd musí zohľadniť rasový motív útoku

    Dnes sa koná súd v Messolonghi, v západnom Grécku, v ktorom sa  rozhoduje o prípade rasovo motivovaného útoku na rómsku ženu a jej synovca. Ak súd nezohľadní rasový motív brutálneho útoku, bude to znamenať zlyhanie justície ako takej.     ...

Pictures Levoca, Eastern Slovakia

Čo sa stalo v Levoči

  Názor uverejnený v denníku Pravda, autorka: Lenka Machlicová     Začiatok školského roka sú kytice, úsmevy a zdvorilé návštevy ministra školstva. Nový školský rok v septembri 2011 bol však pre niekoľko detí a najmä ich rodičov na Základnej škole...

20140610_B_2756_2

Odovzdávali sa petície na podporu práce ombudsmanky

    Poznáme a vážime si prácu a aktívnu snahu ombudsmanky o základný rešpekt práv každého človeka, a preto sme sa v januári pripojili k výzve na podporu verejnej ochrankyne práv. Petícia s 2700 podpismi sa odovzdávala v utorok 10.júna v úrade verejnej...

pictures from Ostravany settlement and the community centre

Osamotení zriaďovatelia škôl sa uchyľujú ku krajným možnostiam

  Od septembra 2014 si levočské deti zasadnú prvýkrát do lavíc novozriadenej súkromnej školy. Boj s odlivom detí sa mení na podporu nezákonného stavu.   Komentár   Na zámer mesta Levoča vytvoriť súkromnú školu v minulosti upozornila nielen Amnesty...

Stamp Image Levoča RGB

Maratón písania listov: Zaraďovanie žiakov do tried na základe etnicity na Slovensku

  Základná škola Francisciho z Levoče má zriadených niekoľko oddelených tried vyhradených pre rómskych žiakov. Napriek kritike rodičov rómskych žiakov, škola segregáciu detí podľa farby pleti nezrušila.   Požadujte okamžité ukončenie segregácie rómskych...

Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ