Dajme im budúcnosť

Cieľom kampane Amnesty International Dajme im budúcnosť je dosiahnuť, aby rómske deti na Slovensku boli schopné uplatňovať si právo na vzdelanie. Podľa výsledkov výskumu Amnesty International je veľký počet rómskych detí na Slovensku nesprávne zaraďovaných do špeciálnych škôl alebo tried pre žiakov s mentálnym postihnutím. Deti sú tiež segregované v bežných výlučne rómskych školách alebo triedach. Od roku 2006 Amnesty International realizovala vlastné podrobné výskumy v rôznych lokalitách po celom Slovensku a vydala niekoľko správ. Súčasťou každej správy sú aj odporúčania pre slovenskú vládu, ktoré ak budú prijaté a zavedené do praxe, môžu výrazne zlepšiť prístup rómskych detí k vzdelaniu.

Taliansko: Segregované tábory Rómov – škvrna na povesti Ríma

  Mestské autority Ríma prevádzkujú diskriminačný systém ubytovania, ktorý tisíckam Rómom zabraňuje v prístupe k primeranému ubytovaniu, vyjadrila sa Amnesty International v správe vydanej 30. októbra.     “Mestská správa Ríma takto drží tisícky...

P1000628

Diskriminačné praktiky vo vzdelávaní pokračujú

Tlačová správa Amnesty International, 4.september 2013    Tisícky rómskych detí na Slovensku začínajú nový školský rok v oddelených triedach a školách. Nečinnosť slovenskej vlády ohľadom pokračujúcej segregácie rómskych znamená udržiavanie nezákonného stavu,...

P1000785 - kópia

Apel: Ukončite diskrimináciu vo vzdelávaní rómskych detí na Slovensku

    Segregácia na základe rasy alebo etnicity nemá priestor na Slovensku 21. storočia. Zašlite výzvu ministrovi školstva a žiadajte ukončenie segregácie rómskych detí. Právo na vzdelanie bez diskriminácie je ľudské právo, na ktoré má nárok každé dieťa. Na...

greece-school 30.05.13

Pokročilo Slovensko v zastavení segregácie vo vzdelávaní?

    Amnesty International vydáva 4.septembra nový brífing sumarizujúci progres Slovenska v súvislosti so segregáciou rómskych detí vo vzdelávaní. V brífingu sa venujeme implementácii rozsudku Šarišské Michaľany a prípadu Levoča.        Aj...

160985_Far-right_demonstration_in_the_village_of_Devecser_Hungary_5_August_2012

Maďarsko: Usvedčenia z vraždy sú budíčkom nad zločinmi z nenávisti v krajine

  Maďarské autority musia robiť viac pre ochranu menšín pred zločinmi z nenávisti, povedala dnes Amnesty International po tom, ako boli štyria ľudia uznaní vinnými z rasovo motivovaných vrážd šiestich Rómov v rokoch 2008 a 2009.     Súd v Budapešti...

Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ