Čo robíme

Protest in Prague organised by Million Moments for Democracy on 23 June 2019

Výročná správa za rok 2019: Česká republika

  Parlament nedokázal schváliť ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo návrh zákona o prídavku na bývanie, ktorý by ohrozil veľkú skupinu ľudí...

255243

Výročná správa za rok 2019: Maďarsko

  Maďarská vláda rozšírila svoju kontrolu nad súdnictvom. Naďalej sa uplatňovali reštriktívne právne predpisy zamerané na mimovládne organizácie, ktoré pôsobili paralyzujúco na občiansku spoločnosť. Ľudia na úteku, žiadatelia a žiadateľky o azyl mali stále...

#Marsz1000tog march in Warsaw in defence of independence of judiciary

Výročná správa za rok 2019: Poľsko

  Vláda pokračovala v zavádzaní zmien zákonov a politík narúšajúcich nezávislosť súdnictva. Voči desiatkam sudkýň a sudcov, ktorí sa proti týmto zmenám ozvali, bolo začaté disciplinárne konanie.   Súdy naďalej potvrdzovali právo na nenásilný...

Write for Rights

Výročná správa za rok 2019: Slovensko

V roku 2019 parlament odmietol ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulského dohovoru). Pretrvávalo znepokojenie nad rozsiahlou diskrimináciou Rómov a Rómok vo vzdelávaní a ďalších oblastiach....

Turkey : Free Human Rights Defenders (I)

Masové protesty v Európe predstavujú nádej v čase obmedzovania práv a ohrozenia nezávislosti súdnictva

Vlády európskych štátov, ktoré sa usilujú vyhnúť zodpovednosti za svoje kroky potláčaním protestov a snahami o podkopanie nezávislosti súdnictva, porušujú ľudské práva, tvrdí Amnesty International pri príležitosti dnešného vydania európskeho prehľadu o stave...

Copyright © Amnesty International Slovensko / design by RDJ