Dánsko: Parlament nesmie prijať kruté a spiatočnícke zmeny v utečeneckom zákone

26. január 2016: Dánsky parlament dnes prijal negatívne zmeny zákona o utečencoch. Podľa Johna Dalhuisena, riaditeľa Amnesty International pre Európu a centrálnu Áziu to ilustruje “ako ďaleko sa Dánsko odklonilo od čias, kedy podporovalo medzinárodné normy ukotvené v Dohovore o utečencoch”. Zároveň vyzval európske štáty, aby dodržiavali svoje medzinárodné záväzky dodržiavaním práv ľudí na úteku.

 
 
 

Podľa Amnesty International môžu mať navrhované zmeny v dánskom utečeneckom zákone devastujúci dopad na zraniteľných ľudí, ktorí nielenže môžu prísť o majetok, ale budú musieť roky čakať na možnosť reunifikácie so svojimi rodinnými členmi, ktorí uviazli vo vojnových zónach a utečeneckých táboroch.

Dánsky parlament bude dnes prejednávať navrhované zmeny Zákona o cudzincoch, o ktorých bude hlasovať v utorok, 26. januára. Zmeny sa týkajú napríklad toho, že “vojnoví utečenci” budú musieť čakať tri roky, kým budú oprávnení požiadať o zjednotenie rodiny. Samotný process zjednotenia rodín môže potom trvať ešte dlhé roky.

“Je kruté nútiť ľudí, ktorí utekajú pred konfliktami, aby sa rozhodli medzi tým, či vezmú svoje deti a milovaných na nebezpečnú a často smrteľnú cestu, alebo ich zanechajú v krajinách, kde musia naďalej znášať horory vojny a budú čeliť dlhotrvajúcemu odlúčeniu”, povedala Gauri van Guliková, zástupkyňa riaditeľa Amnesty International pre Európu a strednú Áziu.

“Odlúčenie môže mať devastujúci dopad na rodiny, na rehabilitačný proces po traumatických skúsenostiach, na schopnosť integrovať sa a prispôsobiť sa životu v novej krajine,” dodala van Guliková.

Ohľadom dánskeho návrhu zabavenia časti majetku ľudí na úteku sa zdvihla verejná diskusia, no cez parlament sa rýchlo posúvajú regresívne opatrenia, ktoré majú rovnako široký dosah. Sem patria napríklad ďalšie obmedzenia podmienok pre získanie trvalého pobytu, skrátenie trvania povolení na dočasný pobyt a zavedenie poplatkov pre reunifikačný proces (na 7 000 dánskych korún, približne 900 eur za žiadosť) či nutnosť pokrytia cestovných nákladov rodinných príslušníkov do Dánska.

Vláda pokračovala s týmito plánmi aj napriek hrozbe porušenia článku 8  Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý zaručuje právo na rodinný život. Agentúra OSN pre utečencov (UNHCR) takisto varovala, že tieto návrhy môžu byť v rozpore aj s ďalšími článkami Európskeho dohovoru a celosvetového Dohovoru o právach dieťaťa. Opatrenia – vrátane novelizácií, ktoré boli prijaté v roku 2005 a umožňujú polícii zadržať žiadateľov/ľky o azyl a migrantov/tky bez súdneho dohľadu – sú súčasťou proklamovaného vládneho cieľu spraviť z Dánska menej atraktívnu krajinu pre žiadateľov/ľky o azyl.

Po dnešnej parlamentnej diskusii budú o prijatí týchto opatrení hlasovať 26. januára.

Amnesty International žiada štáty, aby počas štvrtkovej diskusie vrámci Univerzálneho periodického hodnotenia Dánska v Rade OSN pre ľudské práva vyzvali krajinu k zmene znepokojujúceho postoja k ľuďom na úteku.

“Medzinárodné spoločenstvo musí vyzvať Dánsko, aby nespadlo na dno. Dánsko bolo jednou z vedúcich krajín Dohovoru o utečencoch, ale dánska vláda dnes smeruje k bezočivému zamedzeniu zlepšenia kvality života a bezpečnosti utečeneckých rodín,” dodala Gauri van Guliková.