Demonštrant poslaný do psychiatrickej liečebne

Mikhail Kosenko bol 8. októbra 2013 uznaný vinným a poslaný do psychiatrickej liečebne. Bol zadržaný pri pokojnom  uplatňovaní svojich práv na slobodu prejavu a zhromažďovania, no aj napriek tomu môže byť zbavený slobody na neurčitú dobu.

Mikhail bol od 8. júna 2012 vo väzbe po tom, čo sa zúčastnil povoleného protestu na Blatnom námestí v Moskve, ktorý vyústil do stretu demonštrantov s políciou. Bol obvinený z účasti na masovom proteste a použitie násilia proti polícii. Mikhail popiera svoj podiel na násilí, či iné protiprávne konanie, čo podporujú aj svedecké výpovede a dostupné videozáznamy.

V dôsledku zranenia z vojny trpí Mikhail ľahkým mentálnym postihnutím. Obžaloba sa snaží dokázať, že má sklony k násiliu, je nebezpečný pre seba i spoločnosť a musí byť držaný v psychiatrickej liečebni. Toto tvrdenie vychádza z lekárskeho posudku, ktorý bol vyhotovený na žiadosť obžaloby. Mikhailove záznamy však nevykazujú žiadne násilie v minulosti.

Povolená demonštrácia na Blatnom námestí 6. mája 2012 v Moskve bola protestom proti zmanipulovaným voľbám a znovuzvoleniu Vladimíra Putina prezidentom. V deň konania protestu však polícia zmenila bezpečnostný plán a vymedzila demonštrantom menší priestor. To viedlo k prekročeniu kapacity a prelomeniu policajných zábran. Podľa očitých svedkov polícia v tejto situácii použila neprimeranú silu a došlo k niekoľkým stretom a svojvoľnému zatýkaniu. Jedným zo zatknutých je aj Mikhail Kosenko.

Pošlite protestný apel prokurátorovi Mikhailovo prípadu v ktorom:

  • Trvajte na tom, že Mikhail je väzňom svedomia, prenasledovaným výhradne pre mierové uplatňovanie jeho práva na slobodu prejavu a zhromažďovania sa
  • Vyjadrite svoje obavy, že moskovský Zamoskvoretskij súd nedodržal zásady spravodlivého súdneho procesu
  • Vyzvite autority, aby zabezpečili, že Mikhail Kosenko bude okamžite a bezpodmienečne prepustený

Svoj urgentný apel pošlite do 20. novembra 2013 na adresu:

Prosecutor General of the Russian Federation

Yurii Yakovlevich Chaika

Prosecutor General’s Office

ul. B. Dmitrovka, d.15a; 125993 Moscow GSP- 3

Russian Federation ; Fax: +7 495 987 58 41; ; +7 495 692 17 25

Salutation: Dear Prosecutor

[email protected]

Príklad listu:

Dear Prosecutor General,

I am writing to you to express my concern for the fate and well-being of Mikhail Kosenko. He has been in detention since 8 June 2012 and was charged with participating in “mass riots” and use of force against a police officer.

Mikhail Kosenko has a history of mild mental disability, but he had never been recognised as a danger to society or himself, which wants to prove the prosecution.

Mikhail Kosenko denies any involvement in violence or any other illegal actions in Bolotnaya Square and witness testimony support his statement.

This case worries me and I instist, that Mikhail Kosenko is a prisoner of conscience persecuted solely for the peaceful exercise of his rights to freedom of expression and assembly.

I urge you to investigate my concern, that the Moscow Zamoskvoretskii Court failed to observe fair trial standards.

I urge you to ensure, that Mikhail Kosenko is released immediately and unconditionally.

 

Yours sincerely