Deň ľudských práv: Činy namiesto rétoriky, nádej namiesto zúfalstva

Pred takmer šiestimi desaťročiami sa medzinárodné spoločenstvo rozhodlo vymedziť základné práva, ktoré musia byť za každých okolností garantované všetkým ľuďom. V roku 1949 prijalo Valné zhromaždenie OSN rezolúciu číslo 217 A, ktorú celý svet pozná ako Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. 

“Každý človek má práva. To je podstatou humanity. Pre každého z nás to znamená povinnosť postaviť za práva druhých, nie len za tie vlastné. To je podstatou medzinárodnej solidarity. To je i skutočným zmyslom všeobecnosti a nedeliteľnosti ľudských práv.”
Irene Khan, Generálna tajomníčka AI

Podľa generálnej tajomníčky AI, Irene Khan, nám blížiace sa 60. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv dáva dôvod tak na oslavu, ako aj na stanovenie si nových cieľov. Oslavujeme pôsobivý vývoj v oblasti medzinárodných štandardov ochrany ľudských práv počas šiestich desaťročí, ako aj zákonov a inštitúcií, ktoré priniesli lepší život pre mnohých ľudí na celom svete.

VDĽP poslúžila ako inšpirácia pre boj proti apartheidu v južnej Afrike, boj za demokraciu vo východnej Európe, južnej Amerike, Afrike a Ázii. Čo je však najdôležitejšie, primäla bežných ľudí na celom svete, aby sa pridali do boja za spravodlivosť a rovnosť všetkých ľudí na Zemi.

Ľudstvo však stojí tiež stojí na prahu nových výziev, predovšetkým, ako dosiahnuť, aby boli ľudské práva skutočné a dostupné pre všetkých a ako odstrániť rozdiely medzi cieľmi Všeobecnej deklarácie a konaním niektorých vlád a iných inštitúcií. “Vlády, ako aj občianska spoločnosť musia opäť prejaviť politickú vôľu premeniť rétoriku na skutočnosť, dezilúziu a zúfalstvo na nádej a činy,” vyzýva Irene Khan.

Khan tiež pripomína vážne porušovanie ľudských práv v Darfúre, Zimbabwe, na Blízkom Východe, v Číne, Mjanmarsku, Pakistane a tiež potrebu boja proti násiliu páchanému na ženách, efektívnej kontroly zbraní, rešpektovania hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv či humánnejšieho boja proti terorizmu.

Na Bali sa dnes koná stretnutie medzinárodných predstaviteľov, aby diskutovali o negatívnych dôsledkoch globálneho otepľovania. Vlažný postoj k ochrane ľudských práv je však pre budúcnosť ľudstva rovnako závažnou hrozbou a potreba konať nie je o nič menej naliehavá.

Ako občania sveta:
– Veríme, že porušovanie ľudských práv kdekoľvek na svete sa týka nás všetkých.
– Sľubujeme, že spoločnými silami budeme bojovať za spravodlivosť a rovnosť pre všetkých ľudí na Zemi.
– Sme pobúrení zradou našich lídrov a sme odhodlaní žiadať ich o vysvetlenie
– Zaväzujeme sa vybudovať globálnu kultúru, v ktorej si každý človek bude môcť uplatňovať svoje práva.
– Toto posolstvo nádeje v naplnenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv odovzdáme pri príležitosti jej 60. výročia všetkým regiónom sveta.