DOBRÁ SPRÁVA! Nútené vysťahovania v osade Grmeč v Belehrade boli zastavené!

Srbská vláda vydala príkaz na zastavenie búrania domovov 53 rómskych rodín v osade Grmeč, v okrese Zemun v Belehrade. Všetkým rodinám bolo prisľúbené, že dostanú alternatívne ubytovanie predtým, ako budú vysťahovaní. 

Srbská podpredsedníčka vlády a ministerka výstavby, dopravy a infraštruktúry Zorana Mihajlovičová oznámila Amnesty International, že vláda vydala príkaz, v ktorom zakazuje okresu Zemun vysťahovať rómske rodiny z osady Grmeč a vykonať rozhodnutie o zbúraní domov, ktorý bol vydaný v júli.

Srbská nezisková organizácia, ktorá zastupuje 130 jednotlivcov žijúcich  v osade pred Európskym súdom pre ľudské práva potvrdila, že súd obdržal od srbskej vlády dostatočné záruky, že nebude pokračovať vo vysťahovaní dovtedy, kým nebude zabezpečnené adekvátne alternatívne ubytovanie. Rozhodnutie o zbúraní bolo zrušené.

Všetky rodiny v osade Grmeč sú ochránené pred núteným vysťahovaním.

V Bulharsku však nútené vysťahovanie hrozí až 126 rodinám. V oblasti Gurmen žijú rómske rodiny po celé desaťročia. Všetky domy mali od samosprávy udelené certifikáty tolerancie a neskôr získalo 24 rodín vďaka tendrom vlastníctvo svojich domov. Nútené vysťahovanie, ktoré je v rozpore s medzinárodným právom spôsobí, že deti z vysťahovaných rodín budú umiestnené do detských domovov, zatiaľ čo ich rodičia budú premiestnení do núdzových prístreškov.

Pridajte sa k výzve adresovanej bulharskej ministerke pre regionálny rozvoj Lilyane Pavlovovej a žiadajte zastavenie nútených vysťahovaní rómskych rodín v Bulharsku!