Edward Snowden sa snaží predĺžiť svoj pobyt v Rusku

Aj po roku od vypuknutia kauzy sa svet domáha ochrany pre bývalého amerického špióna a ľudia vo viacerých krajinách prejavujú Američanovi svoju podporu.

Reagujúc na žiadosť Edwarda Snowdena o predĺženie svojho pobytu v Rusku vyzvala Amnesty International na účinnú medzinárodnú ochranu tzv. whistleblowerov (informátorov).

“Edward Snowden bol potrestaný žiť vo vyhnanstve bez dlhodobej istoty a to všetko len preto, že odhalil závažné zneužívanie moci,” povedal riaditeľ Amnesty International pre medzinárodné právo a politiku Michael Bochenek.

Ochrana whistleblowerov je dôležitá pre ochranu ľudských práv. Títo ľudia poukazujú na chyby v systéme, korupciu, nekalé praktiky a porušovanie základných ľudských práv. Nemali by sa báť povedať pravdu verejnosti bez toho, aby im hrozili sankcie či väzenie. Právo na súkromie je jedným z najdôležitejších ľudských práv a ľudia by mali bojovať za to, aby im nebolo odobrané.

“Je najvyšší čas, aby vlády po celom svete zastavili prenasledovanie ľudí, ktorých jediným “zločinom” bolo, že priniesli na svetlo informácie, ktoré sú vo verejnom záujme,” vraví Bochenek.

Takto pred rokom svet obletela správa o sledovacích aktivitách americkej NSA, masívnom odpočúvaní mobilných telefónov či sledovania elektronickej komunikácie. Na hrubé narušenie súkromia poukázal bývalý pracovník bezpečnostnej agentúry Edward Snowden, ktorý prišiel na nekalé praktiky americkej vlády a rozhodol sa svetu odkryť tajné informácie.

Kauza šokovala celý svet a dokázala, že vlády systematicky porušujú jedno zo základných ľudských práv – právo na súkromie.

Aj po roku od vypuknutia kauzy sa svet domáha ochrany pre bývalého amerického špióna a ľudia vo viacerých krajinách prejavujú Američanovi svoju podporu. To, čo mladý Američan urobil, zmobilizovalo doslova celý svet a najmä bojovníkov za ľudské práva.

Edward Snowden síce získal dočasný azyl v Rusku, no so žiadnymi istotami do budúcna rátať nemôže. Jeho povolenie vyprší už koncom júla.