Egypt dáva ranu slobode slova

Egyptský študent a bloger Karim Amer bol vo februári tohoto roka odsúdený na štyri roky väzenia za zverejnenie materiálu na internete, ktorý kritizoval Islam ako aj egyptského prezidenta Mohameda Hosni Mubaraka. 

Amnesty International označila tento prípad za „facku slobode vyjadrovania v Egypte“ a považuje Karima Amera za väzňa svedomia, odsúdeného za pokojné užívanie práva na slobodu slova.

Uväznenie Karima Amera je nebezpečným precedensom a znamená hrozbu pre všetkých ostatných egyptských blogerov, nakoľko práve internet sa stal hlavným médiom na vyjadrenie názorov kritických ku egyptským úradom a upozorňujúcim na porušovanie ľudských práv v krajine. Blogeri totiž napomáhajú zverejňovať materiál dokumentujúci mučenie a zlé zaobchádzanie na policajných staniciach v Egypte. Sloboda slova a právo združovať sa a zhromažďovať sa je v Egypte obmedzené. Niektoré mimovládne organizácie čelia prekážkam pri registrácii, novinári sú zastrašovaní, obťažovaní a väznení.

Hoci názory Karima Amera môžu byť pre niektorých moslimov urážajúce, podľa trestného poriadku však na tomto fakte nemôže byť postavené stíhanie a väznenie. Trestný poriadok obsahuje vágne formulované priestupky vzťahujúce sa k publikačnej činnosti, ktoré úplne zreteľne obmedzujú slobodu slova, slobodu tlače väzením pre tých, ktorí svojou činnosťou prispievajú k „ohrozeniu národného mieru“ rovnako ako aj za urážku prezidenta.

Karim Amer podľa jeho obhajcu čelí vo väzení zlému zaobchádzaniu a bitiu zo strany spoluväzňov ako aj väzenských zamestnancov. S pomocou svojho právnika Karim Amer podal sťažnosť kvôli zlému zaobchádzaniu na štátnu prokuratúru, po ktorej väznica otvorila vyšetrovanie prípadu.

Prípad Karima Amera je v súčasnosti posudzuje odvolací súd, dátum však dosiaľ nebol stanovený. Súd však nemôže obvinenia zrušiť, alebo zmeniť rozsudok, môže ale nariadiť opätovné prerokovanie prípadu.

Ako môžete pomôcť?
Pošlite egyptským predstaviteľom list, ktorý nájdete v prílohe.

 

 AI_SK_List 1508.doc