Európa popiera spoluzodpovednosť za nezákonný program CIA

Najnovšia správa Amnesty International (AI) vrhá nové svetlo na mieru zapojenia Európy do programu tajných preletov a nezákonného zadržiavania pod vedením USA v rámci „vojny proti terorizmu“. AI upozornila, že európske vlády dodnes neprijali žiadne opatrenia, ktoré by umožnili nadnárodnú kontrolu spolupráce so CIA pri realizácii nezákonných preletov. Vlády rovnako zlyhávajú pri vyšetrovaní podozrení z porušovania základných práv, páchaného vlastnými občanmi, či na území vlastného štátu. 

Štáty majú právo prijať všetky zákonné opatrenia, aby chránili svojich obyvateľov pred teroristickými útokmi. Podpora ilegálnych a tajných prevozov ľudí do krajín, kde sú vystavení mučeniu, svojvoľnému zadržiavaniu a „zmiznutiam“, však značne oslabuje vládu zákona. Podľa AI sú zradou nielen európskych hodnôt a medzinárodného práva, ale aj samotných obetí teroristických činov.
„Napriek snahe niektorých prokurátorov vyšetriť a predviesť zodpovedných za predošlé porušovanie pred spravodlivosť, európske vlády sa často odvolávali na dôvody národnej bezpečnosti a štátneho tajomstva, aby marili vyšetrovanie,” vysvetľuje AI.

Nové informácie o zapojení európskych krajín 
Správa upozorňuje na šesť konkrétnych prípadov, v ktorých boli európske štáty zapojené do nezákonného programu CIA. Miera a forma zapojenia sa pritom v jednotlivých prípadoch líšili, od povolenia lietadlám CIA používať európske letiská a vzdušný priestor pri tajných prevozoch väzňov, až po prevádzkovanie centier tajného zadržiavania na ich území.

Šesť z osôb prevezených z Európy je naďalej nezákonne zadržiavaných vo väznici na Guantáname. Ďalšia osoba je po nespravodlivom procese pred vojenským súdom väznená v Egypte. Všetky obete tajných prevozov a nezákonného zadržiavania, s ktorými sa výskumníci AI zhovárali, uviedli, že boli mučení, alebo sa s nimi inak zle zaobchádzalo.
„Európske vlády už pridlho popierajú alebo obchádzajú pravdu. Ich zapojenie do tajných prevozov väzňov a nezákonného zadržiavania je v ostrom rozpore s tvrdeniami o tom, že sú v boji proti terorizmu zodpovednými aktérmi,“ uviedla AI.

Európa musí pristúpiť k náprave svojich zlyhaní 
AI žiada európske vlády, aby nezákonný program CIA verejne odsúdili a spustili nezávislé vyšetrovanie podozrení zo zapojenia európskych štátov. Dôležité je i zabezpečiť kontrolu informačných služieb a odmietnuť prevoz zadržiavaných bez dostatočného súdneho dohľadu. Štáty by tiež od všetkých lietadiel využívajúcich ich územie alebo vzdušný priestor mali žiadať informácie o tom, či sa na palube nachádzajú pasažieri, ktorí sú pozbavení slobody a ak áno, aký je ich status, cieľ cesty a právny základ ich prevozu.

Už v júni 2007 organizácia vyzvala európske krajiny, aby v rámci Rady Európy vytvorili celoeurópsky mechanizmus vyšetrovania tajných preletov nad štátmi EÚ. „Európski lídri musia zaujať jasné stanovisko proti spolupráci s americkou CIA v programe nezákonných prevozov väzňov. Zapieranie a obštrukcie kladené súdnej či parlamentnej kontrole musí nahradiť nezávislé, nestranné a efektívne vyšetrovanie,“ dodáva AI.