Európsky súd pre ľudské práva rozhodol proti mučeniu v Rusku

Amnesty International víta rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý v prípade Alexeja Mikhejeva odsúdil policajtov Ruskej federácie za mučenie a zlé zaobchádzanie. 

Alexeja Mikhejeva zatkli v septembri 1998 a na polícii v Nižnom Novgorode ho elektrošokmi a bitím nútili, aby sa priznal k zločinu, ktorý sa ani nikdy nestal. V snahe vyhnúť sa ďalšiemu mučeniu, Mikhejev vyskočil z okna druhého poschodia policajnej stanice a zlomil si chrbticu.

Súd rozhodol o porušení Článku 3 zakazujúceho mučenie a článku 13 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý hovorí o práve na kompenzáciu.
Súd odsúdil dvoch policajtov na štyri roky väzenia, ale je pravdepodobné, že ďalší policajti a vyšší dôstojníci, zodpovední za mučenie, zostali nepotrestaní.

Alexej Mikhejev je pripútaný na vozík. Ani vážne zranenie mu nezabránilo domáhať sa spravodlivosti a kompenzácie za materiálnu a morálnu ujmu. Za právnej pomoci ruskej mimovládnej organizácie Výbor proti mučeniu, Mikhejev dosiahol pre Európskym súdom pre ľudské práva spravodlivosť. O prípade mučenia a zlého zaobchádzania v policajnom zdržaní v Ruskej federácii pojednával Súd po prvýkrát. Prípad bol asi dvadsaťkrát odložený a znovu otvorený.

Úlohou Európskeho súdu pre ľudské práva je zaistiť, aby štáty rešpektovali práva zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach. Sťažnosť na Súd môže podať každý, kto sa domnieva, že sa stal obeťou porušenia práv uvedených v Dohovore, spáchaných štátom.

Amnesty International opätovne upozorňuje na mučenie v Ruskej federácii. Zle platení príslušníci polície neprechádzajú primeraným výcvikom. Sú pod veľkým tlakom kvót úspešne vyriešených prípadov. Polícia sa uchyľuje k mučeniu, aby získala priznanie a akéhokoľvek vinníka, hoci i náhodného okoloidúceho. Najrozšírenejšie je bitie päsťami, tvrdými knihami, plastovými fľašami naplnenými vodou, elektrošoky, sexuálne násilie, pálenie cigaretami a vyhrážky ublíženia rodine a blízkym. Súdy akceptujú mučením vynútené priznania. Páchatelia mučenia sú len zriedkakedy postavení pred spravodlivosť, pravda ak sa vôbec nájdu ľudia, ktorí premôžu strach a zážitky z mučenia a svoj prípad nahlásia. Rozšírená je korupcia a policajti často zničia dôkazy usvedčujúce ich kolegov.

Alexej Mikhejev povedal Amnesty International, že najdôležitejšie je, aby rozhodnutie Súdu pomohlo zastaviť ďalšie mučenie na policajných staniciach. „Dúfam, že už nikto ďalší, nebude musieť prejsť tým, čím som prešiel ja,“ povedal Mikhejev.