Filters applied

131 results

Sort by
Rusko

Otvorený list prezidentom USA a Ruska

Vážený pán prezident Bush, vážený pán prezident Putin, v súvislosti s vašou nadchádzajúcou návštevou Slovenskej republiky sa na vás obraciame ako zástupcovia Amnesty International na Slovensku a Priateľov Zeme, mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú ochrane a presadzovaniu ľudských, sociálnych a...
Irak Ozbrojený konflikt a zbrane

Irak: Amnesty International upozorňuje Spojencov, že na územiach pod ich kontrolou majú povinnosť zabrániť plieneniu a násiliu

Amnesty International upozorňuje Spojencov, že ako okupačná mocnosť majú podľa medzinárodného ľudskoprávneho práva a humanitárneho práva špecifické povinnosti. Sú povinní prijať okamžité opatrenia na zabezpečenie poriadku a dodržiavanie zákonov a zabrániť plieneniu, ničeniu a násiliu. Amnesty...
USA

Medzinárodný trestný súd – spor o imunitu občanov USA

Na konferencii v roku 1998 medzinárodná komunita podporila drvivou väčšinou Rímsky štatút medzinárodného trestného súdu. Zo 148 štátov hlasovalo 120 za, 21 sa zdržalo a 7 bolo proti. Medzi nimi aj Spojené štáty americké. Požadovali totiž, aby mali členovia Bezpečnostnej rady OSN úplnú kontrolu nad...
USA

Dohody o imunite, ktoré navrhuje USA porušujú medzinárodné právo

Spojené štáty americké zahájili v auguste kampaň za beztrestnosť. Jej cieľom je zabrániť, aby novovytvorený Medzinárodný trestný súd mohol súdiť občanov USA. Tribunál bude vyšetrovať genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny. Jeho hlavným poslaním bude teda skoncovať s beztrestnosťou...
Spojené kráľovstvo

Otvorený list všetkým členom Bezpečnostnej rady OSN

Amnesty International je hlboko znepokojená návrhom Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických vyňať mierové sily OSN spod jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu alebo národného súdu niektorého z členských štátov, prípadne spod jurisdikcie Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú...
USA

Požiadavka USA vytvára riziko dvojitého štandardu

Amnesty International odmieta dvojitý štandard, ku ktorému by viedla snaha USA vyňať z právomoci nového Medzinárodného trestného súdu amerických vojakov slúžiacich v mierových silách cudzine. Nikomu, kto sa dopustil vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti či genocídy, nemožno zaručiť imunitu....