2 094 results

Sort by
Trest smrti

Svetový deň proti trestu smrti

10. október je svetový deň boja proti trestu smrti. Pri tejto príležitosti sa konajú stretnutia, diskusie, koncerty, výstavy, tlačové konferencie, či zbieranie podpisov pod listy vládam. Tento rok sú zamerané na zrušenie trestu smrti v Afrike. Napriek mnohým problémom s ochranou ľudských práv na...
Čína

Stanovisko AI SR na plánovené stretnutie vlády SR s premiérom Číny

Amnesty International žiada vládu SR, aby na stretnutí s premiérom ČĽR Wen Jia Bao zaradila do rokovania aj agendu týkajúcu sa porušovania ľudských práv.  AI upozorňuje vládu SR, že ak pri akýchkoľvek, i obchodných, stretnutiach nevenuje pozornosť aj otázkam ľudských práv, vyjadruje tým tichý...
Rusko

Otvorený list veľvyslancovi Ruskej federácie v SR

V utorok Amnesty International zaslala otvorený list veľvyslancovi USA v SR. Dnes, pri príležitosti nástupu do funkcie, odovzdala AI otvorený list aj veľvyslancovi Ruskej federácie v SR Alexandrovi Ivanovičovi Udaľcovi. Amnesty International upozornila veľvyslanca Ruskej federácie na porušovanie...
USA

Otvorený list veľvyslancovi USA v SR

Dnes, pri príležitosti nástupnej audiencii, kedy prezidentovi SR odovzdá poverovacie listiny nový veľvyslanec USA v SR, Rodolphe Meaker Vallee, zaslala Amnesty International na Slovensku veľvyslancovi USA otvorený list. Následne obdrží otvorený list aj veľvyslanec Ruskej federácie v SR Alexander...
Ozbrojený konflikt a zbrane

Zbrane by potrebovali Geldofa

Amnesty International na Slovensku sa teší z obrovského celosvetového pokojného aktivizmu za odstránenie chudoby v Afrike. Chce však upozorniť, že Bob Geldof, iniciátor Live8, zabudol na problém obchodu so zbraňami. Krajiny G8 podkopávajú svoj záväzok znížiť chudobu a stabilitu nezodpovednými...