2 099 results

Sort by
Rusko

Otvorený list prezidentom USA a Ruska

Vážený pán prezident Bush, vážený pán prezident Putin, v súvislosti s vašou nadchádzajúcou návštevou Slovenskej republiky sa na vás obraciame ako zástupcovia Amnesty International na Slovensku a Priateľov Zeme, mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú ochrane a presadzovaniu ľudských, sociálnych a...
Európska únia Právo na spravodlivý súdny proces

Reforma Európskeho súdu pre ľudské práva môže obmedziť právo jednotlivcov podávať sťažnosti

Ministri zahraničných vecí krajín Rady Európy v máji odsúhlasili reformu Európskeho súdu pre ľudské práva. Prijatím Protokolu č. 14 k Európskemu dohovoru o ľudských právach odobrili zmeny, ktoré by súdu mali umožniť účinnejšie fungovanie. Do platnosti vstúpi tri mesiace po tom, ako ho ratifikujú...