Filters applied

29 results

Sort by
Irak Ozbrojený konflikt a zbrane

Irak: Amnesty International upozorňuje Spojencov, že na územiach pod ich kontrolou majú povinnosť zabrániť plieneniu a násiliu

Amnesty International upozorňuje Spojencov, že ako okupačná mocnosť majú podľa medzinárodného ľudskoprávneho práva a humanitárneho práva špecifické povinnosti. Sú povinní prijať okamžité opatrenia na zabezpečenie poriadku a dodržiavanie zákonov a zabrániť plieneniu, ničeniu a násiliu. Amnesty...
Spojené kráľovstvo

Otvorený list všetkým členom Bezpečnostnej rady OSN

Amnesty International je hlboko znepokojená návrhom Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických vyňať mierové sily OSN spod jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu alebo národného súdu niektorého z členských štátov, prípadne spod jurisdikcie Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú...