Maratón písania listov: Členovia honduraskej ľudskoprávnej organizácie v ohrození života

Výbor príbuzných zadržaných a zmiznutých v Hondurase (COFADEH) je veľmi dôležitou ľudskoprávnou organizáciou v krajine. Ich členovia opakovane čelili kvôli svojim aktivitám vyhrážaniu, sú sledovaní a bezdôvodne napádaní. Amnesty International je presvedčená, že k útokom a zastrašovaniu dochádza práve kvôli ľudskoprávnym aktivitám členov výboru.

Žiadajte verejné uznanie dôležitosti práce výboru COFADEH a odsúdenie útokov, ktoré sú proti nim vedené, podpisom listu, ktorý za Vás odošleme prezidentovi Hondurasu:

Vážený pán prezident,

dovoľte mi obrátiť sa na Vás v mene Amnesty International Slovensko a vyjadriť moje hlboké znepokojenie nad prípadom členov Výboru príbuzných zadržaných a zmiznutých v Hondurase (COFADEH), ktorého zamestnanci boli opakovane ohrozovaní, prenasledovaní a napadnutí bez udania nejakého konkrétneho dôvodu.

Amnesty International je pevne presvedčené, že tieto činy boli páchané kvôli aktivitám členov tohto výboru, ktorý dokumentuje prípady porušovania ľudských práv v Hondurase.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás s úctou žiadam o zabezpečenie nasledovného:


• verejné uznanie dôležitosti a legitímnosti práce výboru COFADEH a tiež ďalších ľudskoprávnych organizácií v krajine a odsúdenie útokov voči ich predstaviteľom.

Ďakujem za venovanie Vašej pozornosti tejto dôležitej téme.

S úctivým pozdravom,
[[petition-25]]