Hovorili sme o súhlase

V sobotu 20. februára sme s Veronikou Valkovičou z IVPR a zaklad

Topics