Irán: Prestante využívat militantnú zložku Basij

Na základe informácií, že clenovia militantnej zložky Basij použili nadmernú silu proti demonštrantom, Amnesty International vyzýva vládu Iránu, aby prestala používat túto zložku bezpecnostných síl na upokojenie demonštrácií. 

Militantná zložka Basij je dobrovolnícka polovojenská skupina, v ktorej pôsobia muži a ženy z Islamských revolucných jednotiek (Islamic Revolutionary Guards Corps – IRGC). Clenovia tejto zložky pochádzajú z univerzít, štátnych ci súkromných inštitúci ci tovární. Zložku využívajú na potlácanie nepokojov a viackrát bola obvinená z použitia extrémnej brutality pri zásahoch.

Mnohí z tých, ktorí sa zúcastnili posledných demonštrácií v Iráne, tvrdia, že neuniformovaní ozbrojenci považovaní za zložku Basij, použili nadmernú silu a podielal sa na porušovaní ludských práv vrátane bitia a používania strelných zbraní priamo na ulici pocas demonštrácií. Existuje video, ktoré zachytáva clena zložky Basij, ako striela na demonštrantov z budovy. Pocas toho istého dna bolo zabitých najmenej osem demonštrantov. Video malo vyvolat okamžité vyšetrovanie a vládni predstavitelia mali dat jasné inštrukcie o eliminovaní zabíjania.

Odpoved iránskych predstavitelov však nespocívala v zavedení vyšetrovania alebo snahou objasnit detaily úmrtí, ale vo vydaní dalších varovaní, že Islamské revolucné jednotky, zložky Basij a iné policajné a bezpecnostné útvary, budú s protestantmi jednat „revolucným spôsobom“.

„Iránci, ktorí chcú pokojne vyjadrit svoj nesúhlas so situáciou týkajúcou sa volieb, tak nemôžu urobit, lebo sa stretávajú s násilím ospravedlnovaným najvyššími predstavitelmi krajiny,“ tvrdí riaditel Amnesty International Slovensko Branislav Tichý.

AI žiada, aby z ulíc odišli zložky Basij, pricom tvrdí, že pokoj by mali udržiavat bezpecnostné zložky spolu s policajtmi, ktorí sú na podobné situácie vycvicení a adekvátne vybavení.

Pocas demonštrácií zomrelo podla oficiálnych zdrojov 13 ludí, pricom 400 ludí zadržala polícia. Tá odmieta obvinenia, že strielala na civilistov a Generálny prokurátor Iránu úmrtia a zranenia oznacil pripísal útokom „ozbrojených teroristov“. Tieto vyhlásenia sa zdajú byt snahou dištancovat štátne orgány od zodpovednosti za násilie. To je jedným z dalších dôvodov, preco by mala byt stiahnutá zložka Basij. Ak ju vláda nevie kontrolovat, mala by ju rozpustit. Je nezodpovednostou poskytnút takejto skupine zbrane a následne odmietnut zodpovednost, ked ozbrojenci tieto zbrane využijú na porušovanie ludských práv.