Irene Khan: Reakcie na útoky teroristov by mali byť postavené na rešpekte k ľudským právam

MADRID-Generálna tajomníčka Amnesty International Irene Khan vyzvala na madridskej Konferencii o demokracii, terorizme a bezpečnosti medzinárodnú komunitu na boj proti zneužívaniu sily zo strany ozbrojených skupín.

,,Je odvážne pripomenúť si prvé výročie teroristických útokov v Madride, počas ktorých zomrelo 192 ľudí, diskusiou o tom, ako sa postaviť teroru. Je to odvážne pretože zatiaľ odpoveďou mnohých vlád je strach. A keď strach ovládne spoločnosť, strácame všetci“ uviedla Irene Khan.
Žiaľ stratégia globálnej bezpečnosti viedla po 11. septembri k nárastu počtu prípadov porušovania ľudských práv zo strany vlád, jednotlivcov a ozbrojených skupín na celom svete. V mnohých krajinách sa v prípadoch keď ide o väzbu, či vypočúvanie osôb podozrivých z terorizmu, otázka ľudských práv ignoruje. Administratíva USA tak závažne porušovala princípy medzinárodného a humanitárneho práva. Svojvoľné väznenie podozrivých osôb, procesy pred vojenskou komisiou na základni Guantanamo, či obvinenia z mučenia vo väznici Abu Ghraib viedli ostatné vlády k názoru, že potláčanie ľudských práv v mene posilňovania bezpečnosti je akceptovateľné.
Na celom svete od Darfúru až po Nepál sa v mene bezpečnosti ospravedlňujú kroky vedúce ku kríze v oblasti ľudských práv. Amnesty International v roku 2004 zdokumentovala prípady úmyselného zabíjania civilistov, mučenia, únosov celkovo v 35 krajinách po celom svete. Irene Khan: ,, Musíme reagovať na nebezpečenstvá, ktoré prinášajú ozbrojené skupiny teroristov, ale nesmieme reagovať prehnane. Pokiaľ nebudú odpovede vlád postavené na rešpekte k ľudských právam, výsledkom nebude svet nádeje a bezpečnosti, ale svet strachu. A bojazlivý svet nie je slobodný svet.“