Jadrom historickej dohody o obchode so zbraňami sa stali ľudské práva

Členské štáty OSN dnes veľkou väčšinou prijali zmluvu o obchodovaní so zbraňami, ktorá zakáže štátom vyvážať konvenčné zbrane do krajín, kde je známe, že budú zbrane použité na páchanie genocídy, zločinov proti ľudskosti alebo vojnových zločinov.

154 štátov hlasovalo za prijatie zmluvy len niekoľko dní potom, ako sa pokúsili Irán, Severná Kórea a Sýria takúto dohodu cynicky zablokovať. V priebehu hlasovanie opäť tieto tri krajiny prijatie zmluvy nepodporili. Všetky tri pritom patria k závažným porušovateľom ľudských práv a na všetky sa vzťahuje niektorá zo sankcií OSN.

“Ide o historický moment. Po rokoch vyjednávania sa väčšina štátov rozhodla prijať svetovú dohodu, ktorá pomôže zastaviť prúdenie zbraní do krajín, kde by skončili v nesprávnych rukách a boli použité na páchanie zločinov,” povedala Jana Vargovčíková, expertka na kontrolu zbraní Amnesty International Slovensko.

“Ročný obrat z obchodu s konvenčnými zbraňami, muníciou a ich súčiastkami presiahne počas najbližších štyroch rokov 100 miliárd USD. Dnes však štáty postavili ľudské životy a ich ochranu na prvé miesto.”

Dohodou sa vlády zaväzujú, že budú vyhodnocovať riziká transferov zbraní, ich súčastí a munície do krajín, v ktorých by mohli byť použité na vážne porušovanie medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv. Rozsahom zmluva pokrýva hlavné kategórie konvenčných zbraní, vrátane malých a ľahkých zbraní, ktoré sú veľmi rozšírené v krajinách, kde prebiehajú konflikty so slabou intenzitou, ozbrojené násilie a kde dochádza k vysokým obetiam na životoch civilistov.

“Keď sa zamyslíte nad obrovskými ekonomickými záujmami a politickou silou, ktorá sa za veľkými výrobcami zbraní a ich vývozcami skrýva, táto dohoda sa ukazuje byť poctou občianskej spoločnosti, ktorá stála za myšlienkou záchrany životov a za snahou zmierniť ľudské utrpenie, a zároveň vzdáva hold štátom, ktoré vyslyšali jej výzvu,” povedala Widney Brown, riaditeľka sekcie Amnesty International pre medzinárodné právo.

Amnesty International ako celosvetové hnutie za ľudské práva a nositeľ Nobelovej ceny mieru hralo v rámci snáh o prijatie pravidiel obchodu so zbraňami nezastupiteľnú úlohu, a to už od začiatku 90.-tych rokov 20. storočia. Dohoda bola prijatá po viac ako šiestich rokoch rokovaní OSN.

“Ako to chodí pri podobných rokovaniach, nedosiahli sme všetko, čo sme navrhovali, napríklad munícia nie je plne zahrnutá vo všetkých článkoch dohody. Keďže však zmluva môže byť novelizovaná a má mnoho prísnych pravidiel, poskytuje pevný základ, na ktorom je možné budovať medzinárodný systém regulácie obchodu so zbraňami a zastaviť prísun zbraní tým, ktorí by s ich pomocou chceli páchať zločiny, ” uviedla Jana Vargovčíková.

Dohoda bude pripravená na podpis 3. júna 2013 na Valnom zhromaždení OSN a stane sa právne záväznou krátko na to, ako bude ratifikovaná 50 štátmi OSN.