Kancelária Amnesty International Slovensko

V roku 1996 otvorila Amnesty International kanceláriu Amnesty International Slovensko, ktorá prebrala a profesionalizovala agendu, ktorú dovtedy vykonávali dobrovoľníci a dobrovoľníčky.

Úlohou kancelárie je napĺňať ciele organizácie stanovené Valným zhromaždením prostredníctvom prípravy jednotlivých kampaní, stretnutiami so štátnymi predstaviteľmi a podporou aktivistov a aktivistiek na celom Slovensku. Obrovskou posilou v práci kancelárie sú dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí s nami spolupracujú na jednotlivých projektoch Amnesty International Slovensko.

Riaditeľom Amnesty International Slovensko je Rado Sloboda, ktorého môžete zastihnúť na e-mailovej adrese [email protected]

 

Rado Sloboda je riaditeľom Amnesty International Slovensko od roku 2018. V minulosti pracoval napríklad v Centre komunitneho organizovania, Sokratovom inštitúte a kultúrnom centre Záhrada. Okrem toho spolupracoval s viacerými slovenskými a zahraničnými občianskymi organizáciami, najmä v oblasti ochrany ľudských práv, vdelávania a prevencie radikalizácie. Je spoluzakladateľom antifašistickej platformy Nie v našom meste, kníhkupectva Artforum v Banskej Bystrici a vydavateľstva Literárna bašta.