Ľudské práva v ohrození?

Extrémistické, protirómske a homofóbne výroky. To sú charakteristiky Mariána Kotlebu, ktorý bude zajtra 20.decembra uvedený do funkcie predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. Regionálnu výkonnú moc tak bude mať v rukách človek, ktorý v minulosti spochybnil demokratický systém, a ktorý opakovane vo svojich vyjadreniach používa útočnú rétoriku namierenú voči menšinám.

Amnesty International vyzýva predsedu Ľudovej strany Naše Slovensko, aby vo svojej novej funkcii ctil princípy ľudských práv tak, ako ukladá slovenská ústava a medzinárodné dohody. Namiesto reštriktívneho jazyka by sa mal snažiť o rovnocenný dialóg s ľuďmi v kraji.

Amnesty tiež vyzýva samosprávu, vládu a ďalšie subjekty, ktoré majú právomoci pre uskutočnenie integračných politík, aby ich reálne napĺňali, a aby sa tak priepasť medzi Rómami a ostatnou spoločnosťou ešte viac neprehĺbila a neposilnilo sa medzietnické napätie.