Maďarská vláda musí prestať so zastrašovaním neziskových organizácií

Amnesty International: Verejné vyhlásenie

8. septembra vtrhol asi tucet maďarských policajtov do kancelárií a skonfiškoval dokumenty a servery dvoch neziskových organizácií, Ökotárs a Demnet. Obe organizácie patria do konzorcia maďarských neziskových organizácií, ktoré sú zodpovedné za prerozdeľovanie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre neziskové organizácie .

Razie prišli po nedávnych vyhláseniach a aktivitách vlády, počas ktorých sa snažila zdiskreditovať prácu občianskej spoločnosti v Maďarsku.

Policajti počas razie skonfiškovali podľa oficiálneho záznamu nálezu, ktorý obdržala ďalšia maďarská nezisková organizácia Átlátszó, dokumenty týkajúce sa 13tich neziskových organizácií, ktoré vláda označila za “podporovateľov opozície”. Patria sem ľudskoprávne a iné neziskové organizácie ako Maďarská únia občianskych slobôd, Transparency International, Rómske tlačové centrum a K-Monitor. Prehľadávanie priestorov neziskových organizácií trvalo 5 hodín a policajní príslušníci boli v priestoroch prítomní do večerných hodín. Podľa médií polícia eskortovala Veroniku Móraovú, riaditeľku Ökotárs, do jej bytu, kde jej skonfiškovali počítač.

Policajné vyšetrovanie organizácie Ökotárs bolo iniciované na základe vládnych obvinení zo zlého spravovania a nepovoleného finančného spravovania. Finančný manažment organizácie Ökotárs je každoročne nezávisle auditovaný a doteraz sa nenašli žiadne pochybenia.

Polícia vtrhla do organizácie Ökotárs aj napriek stálej spoločnej spolupráci. Podľa Veroniky Móraovej organizácia poskytla všetky vyžiadané dokumenty úradom už na začiatku augusta.

Vláda nesmie používať takéto razie na zastrašovanie a šikanovanie maďarskej občianskej spoločnosti, alebo sa snažiť o ich diskreditáciu pred verejnosťou.

Maďarské neziskové organizácie vykonávajú nenahraditeľnú prácu v oblastiach ľudských práv, vzdelania, ochrany životného prostredia a sociálnych služieb. Amnesty International vyzýva maďarskú vládu, aby dodržiavala právo na slobodu združovania sa a slobodu vyjadrovania.

Maina Kiai, Osobitný spravodajca OSN pre slobodu pokojného zhromažďovania a združovania sa zdôraznil dôležitosť prístupu k zahraničným a medzinárodným zdrojom pre realizáciu slobody zhromažďovania a vyzval štáty, aby „prijali opatrenia na ochranu jednotlivcov a združení proti ohováraniu, zhadzovaniu, neprimeraných auditov alebo proti iným útokom týkajúcich sa zdrojov, ktoré údajne obdržali.

Pozadie situácie:

  1. august 2013

Počas tlačovej konferencie vyhlásil hovorca vládnej strany Fidesz, že „nepravé neziskové organizácie“ sú platené, aby podrývali vládu a premiéra. Jedna z neziskových organizácií, Maďarský Helsinský výbor podal na hovorcu trestné oznámenie. Maďarský mestský súd nariadil v júli 2014 Fideszu a jeho hovorcovi, aby sa ospravedlnili.

  1. október 2013

Poslanec parlamentu Márton Gyöngyösi patriaci k pravicovej strane Jobbik oznámil návrh nového zákonu, ktorý by „zaznamenával a zverejňoval“ zahraničné zdroje prijaté neziskovými organizáciami prekračujúce hodnotu 3300 eur. V tlačovom vyhlásení k návrhu zákona odkázal Jobbik na podobný zákon prijatý v Rusku, v ktorom sú neziskové organizácie prijímajúce zahraničné zdroje vedené ako „zahraniční agenti“.

  1. máj 2014

Minister zahraničných vecí Nórska oznámil, že sa rozhodol pozastaviť prerozdeľovanie zdrojov do Maďarska z Finančného mechanizmu EEA a Nórskeho finančného mechanizmu, okrem fondov pre neziskové organizácie.

  1. jún 2014

Okamžite po obvineniach ministra Jánosa Lázára z kancelárie premiéra, že Nórske Granty financovali skupiny blízke opozičným stranám spustila maďarská vláda „nezávislý audit“ používania fondov a vyžiadala si príslušné dokumenty od neziskových organizácií.

  1. jún 2014

Nórsky minister zahraničných vecí prehlásil, že takýto audit je porušením dohôd týkajúcich sa grantov EEA a Nórskych grantov, pretože zodpovednosť za potencionálne audity majú donorské štáty, teda Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

  1. jún 2014

Aj napriek rozhovorom sa Maďarsko a Nórsko nedohodli na ukončení pozastavenia grantov EEA a Nórskych grantov. Nórska vláda oznámila, že Maďarsko musí dodržať podmienky uvedené v dohode, a teda prestať s auditom neziskových organizácií.

  1. august 2014

Kancelária hlavného prokurátora v Budapešti začala vyšetrovanie údajnej sprenevery neznámym páchateľom.

  1. september 2014

Kontrolná kancelária vlády Kormányzati Ellenőzési Hivatal (KEHI) oznámila, že v súvislosti s obvineniami týkajúcimi sa podozrenia na zlé zaobchádzanie a neautorizovanú finančnú správu s Nórskymi grantmi nahlásila polícii jednu neziskovú organizáciu