Obrankyne a obrancovia právneho štátu v Maďarsku

Čo je to právny štát a prečo na ňom záleží?

Bez rešpektovania ľudských práv niet právneho štátu. Tam, kde niet právneho štátu, nie sú rešpektované ľudské práva. Právny štát znamená, že nik nestojí je nad zákonom, ku všetkým sa pristupuje rovnocenne, každý človek musí dodržiavať rovnaké zákony a sú stanovené jasné a férové procesy ich vymáhania. V takomto štáte je nezávislé súdnictvo a ľudské práva sú garantované pre všetkých.

Právny štát a ľudské práva sú dve strany jednej mince, spolu umožňujú slobodný a dôstojný život. Právny štát a ľudské práva sú spolu späté natoľko, že ich nemožno od seba oddeliť.

Pomôžte ochrániť právny štát v Európe.

Situácia v Maďarsku

Ľudské práva a právny štát v Maďarsku sú v ohrození.

Maďarská vláda za svoje spiatočníctvo v oblasti ľudských práv a porušovanie európskeho aj medzinárodného práva čelí odporu domáceho obyvateľstva i medzinárodným previerkam.

Maďarsko a Poľsko ako jediné spomedzi členských krajín Európska únia podrobuje špeciálnej procedúre (podľa Čl. 7.1 Zmluvy o Európskej únii), ktorá doposiaľ nebola uplatnená voči žiadnej inej krajine. Znamená to, že Európska rada (zástupcovia a zástupkyne ostatných členských štátov) posudzuje riziko, že v týchto krajinách dôjde k vážnemu porušeniu „základných hodnôt EÚ“. Tieto hodnoty zahŕňajú práve princípy právneho štátu a rešpekt k ľudským právam, ľudskej dôstojnosti a rovnosti.

Stav ľudských práv a právneho štátu v týchto krajinách sa v priebehu uplynulej dekády stabilne zhoršuje.

Čo proti tomu robí Amnesty?

Amnesty International sa dlhodobo zasadzuje za ochranu a presadzovanie ľudských práv v rámci EÚ. To zahŕňa aj advokáciu za ráznejšie kroky, ktoré umožnia samotnej Európskej únii vymáhať dodržiavanie ľudských práv. Spoločenský vývoj v Poľsku, Maďarsku a ostatných krajinách viedol k viacerým snahám o posilnenie schopnosti EÚ postaviť sa za zachovanie právneho štátu ako jednej zo základných hodnôt EÚ. Amnesty International sa aktívne podieľa na tomto úsilí o väčší rešpekt k ľudským právam, ich ochranu, presadzovanie a napĺňanie.

Pojem právny štát sa nám môže zdať príliš abstraktný a vzdialený od nášho všedného života, no v skutočnosti je základným pilierom našich hodnôt.

Právny štát je postavený na princípoch plurality, rovnosti, rôznorodosti, rešpektu k ľudskej dôstojnosti, transparentnosti a vymáhateľnosti práva.

Na právnom štáte záleží vo všetkých oblastiach spoločenského života. Prinášame vám príbehy šiestich ľudí, ktorí pracujú v prospech rovnosti, slobody prejavu, nezávislosti súdnictva, slobody médií, autonómie vzdelávania a rešpektu k ľudskej dôstojnosti. Týchto šesť príbehov ukazuje, aká je úloha právneho štátu dôležitá aj v našich každodenných individuálnych životoch.

Spoznajte ich príbehy:

Erzébet Diós – Slobodné súdy

Takzvané „reformy“ súdnictva od roku 2010 oslabujú možnosti kontroly výkonnej moci a ohrozujú nezávislosť súdnictva, čo ohrozuje právny štát v Maďarsku.

Maďarská vláda presadila problematickú legislatívu, v dôsledku ktorej systém súdnictva podlieha politickému tlaku a sudcovia a sudkyne sa zdráhajú organizovať sa, alebo jednoducho sa ozvať.

Erzsébet Diós, trestná sudkyňa v dôchodku otvorene prehovorila o nezákonných rozhodnutiach bývalého predsedu Národnej súdnej rady. Osobne ju zasiahol aj systém skoršieho penzionovania sudcov a sudkýň, ktorý vláda zaviedla s cieľom obsadiť dôležité pozície na súdoch svojimi nominantmi a nominantkami.

Prečo hovoríme o nezávislom súdnictve?

Pretože bez nezávislých sudcov a sudkýň nemôžu byť naše ľudské práva rešpektované a chránené. Nezávislé a autonómne súdnictvo tvorí základ právneho štátu.

Dezső Maté – Rovnosť

Menšiny čelia stigmatizácii, nenávistnej propagande a nerovným príležitostiam.

Amnesty International spustila globálnu petíciu za to, aby maďarský komisár pre základné práva zastavil uplatňovanie zákona, ktorý zakazuje právne uznanie rodu transrodových a intersexuálnych osôb.

Dezső Máté je rómsky LGBTIQ aktivista a výskumník v oblasti marginalizovaných skupín. Sám čelil očierňujúcej kampani, v rámci ktorej v apríli 2018 provládny týždenník Figyelő publikoval zoznamy pracovníkov mimovládnych organizácií, aktivistiek, výskumných pracovníkov či akademičiek „platených Sorosom“. 

Prečo hovoríme o rovnosti?

Pretože všetci ľudia sú si rovní pred zákonom. Zákony musia chrániť príslušníkov a príslušníčky všetkých menšín, vrátane sexuálnych a etnických.

Rómske deti čelia segregácii v systéme vzdelávania.

Sobáš partnerskej dvojice rovnakého pohlavia je v Maďarsku zakázaný ústavou a práva transrodových osôb sú porušované.

Katalin Törley – Kvalitné vzdelávanie

Systém verejného vzdelávania je v Maďarsku silno centralizovaný. To vyvoláva obavy, že školské osnovy slúžia výlučne na výchovu poslušných občanov a občianok, namiesto toho, aby pripravovali nové generácie na úspešný a zmysluplný život.

Katalin Törley je aktivistka hnutia Tanítanék (Učil/-a by som), ktoré začalo v roku 2016, keď učitelia a učiteľky začali protestovať proti vládnym politikám zameraným na centralizáciu v školstve. Je presvedčená, že školy by mali sprostredkúvať prvú demokratickú skúsenosť a viesť deti a mládež k prejavovaniu solidarity a starostlivosti o druhých ľudí.

Zmena vzdelávacieho systému z roku 2011 bola jednou z prvých tzv. „reforiem“ Orbánovej vlády. Odvtedy školy prišli o väčšinu svojej autonómie, učebnice sú centralizované a často podliehajú ideológii (napríklad pri prezentovaní utečeneckej krízy alebo rodových rolí žien a mužov v spoločnosti). Zároveň bol znížený vek povinnej školskej dochádzky na 16 rokov a spoplatnené vysokoškolské štúdium.

Prieskum ukázal, že v Maďarsku skoro 30 % študentov a študentiek vo veku 18 rokov chce študovať v zahraničí a zostať tam aj žiť.

Prečo hovoríme o vzdelávaní?

Pretože vzdelávanie k ľudským právam má svoje dôležité miesto vo vyučovacích osnovách, v záujme výchovy zodpovedných nových generácií, ktoré nebudú podliehať predsudkom.

Zlepšiť verejné vzdelávanie znamená investovať do budúcnosti.

Učitelia a učiteľky majú právo na slobodné vyjadrenie svojich názorov, takisto ako právo zapájať sa do konštruktívneho dialógu so zástupcami štátnej moci.

Zsolt Porcsin – Slobodné médiá

Koncentrácia médií v jedných rukách je v Maďarsku skutočnosťou: zostáva už len zopár slobodných hlasov, ktoré sa ozývajú proti ubližujúcim naratívom vlády a falošným správam.

Zsolt Porcsin bol šéfredaktorom celoštátneho denníka (Hajdu-Bihari Napló) do roku 2018, keď sa oligarcha Lőrinc Mészáros, dobrý priateľ premiéra Orbána, stal vlastníkom konglomerátu Mediaworks Hungary a Central European Press and Media Foundation (KESMA) s takmer 500 maďarskými portálmi vo svojom portfóliu. Porcsin bol po zmene vlastníctva prepustený. O rok neskôr spustil nezávislý internetový spravodajský portál (https://www.debreciner.hu/) v Debrecíne, druhom najväčšom meste v Maďarsku, ktoré je zároveň baštou vládnej strany Fidesz.

Zsolt verí v nezávislú žurnalistiku založenú na faktoch a pre svoje médium vytvoril model plateného prístupu, aby mohol dlhodobo poskytovať spoľahlivé informácie mimo rámca štátnej propagandy.

Prečo hovoríme o nezávislých médiách?

Pretože nezávislé médiá sú pre demokratickú spoločnosť životne dôležité, pretože bez nich obyvateľstvo nemá dostatok informácií potrebných na to, aby mohlo robiť informované rozhodnutia a kontrolovať zástupcov a zástupkyne štátnej moci.

Slobodné a nezávislé médiá sú predpokladom transparentnej vlády, voči ktorej je možné vyvodiť zodpovednosť.

Jutka Lakatosné – Ľudská dôstojnosť

Schválením siedmeho dodatku k maďarskému Základnému zákonu (ústave) vláda v roku 2018 zakázala bezdomovectvo, potom ako už roky dochádzalo k obťažovaniu a kriminalizovaniu ľudí bez domova v rôznych mestách a obciach. 

Jutka Lakatosné je aktivistka iniciatívy zdola AVM (Mesto je pre všetkých), ktorá presadzuje právo na bývanie a sociálne byty. Za túto iniciatívu pravidelne vystupuje aj na demonštráciách a ďalších verejných podujatiach.

Aj ona sama je bez domova. V iniciatíve pôsobí už 8 rokov, od chvíle, keď ju uprostred dňa na rušnom námestí spolu s jej rómskym manželom brutálne napadla polícia za to, že sú chudobní a nemajú kde bývať. Rozhodla sa, že neostane ticho a útok nahlási. Dvoch policajtov nakoniec na základe jej sťažnosti prepustili.

Ako aktivistka bojuje proti nútenému vysťahovaniu a oddeľovaniu detí od rodín. V Maďarsku sú deti často umiestňované do náhradnej starostlivosti len preto, že ich rodičia sú vo finančnej tiesni. Táto prax, ktorá porušuje práva detí, najviac zasahuje práve ľudí bez domova, namiesto toho, aby im bola poskytnutá sociálna pomoc a asistencia.

V Maďarsku je bez domova viac ako 15 000 ľudí a najmenej 70 000 ďalším bezprostredne hrozí, že si domov neudržia.

Prečo hovoríme o ľudskej dôstojnosti?

Pretože solidarita a ľudská dôstojnosť sú kľúčovými hodnotami v spoločnosti a všetci ľudia sú si pred zákonom rovní.

Péter Török – Právne povedomie

Až tretina maďarských študentov a študentiek sa chystá odísť po skončení štúdia do zahraničia, mnoho z nich totiž nevidí pre seba vo svojom rodisku dostatok príležitostí, ako sa uplatniť. Mnohí a mnohé sa už nevrátia. Situáciu ešte zhoršuje znížené financovanie verejného školstva.

Péter Török študuje na strednej škole. V roku 2020 sa zapojil do súťaže s tematikou ľudských práv a zorganizoval informačnú kampaň s cieľom bojovať proti šikane na školách.

Zároveň považuje za dôležité, aby mladšie generácie boli otvorenejšie, tolerantné a učili sa kriticky myslieť – pretože oni budú v budúcnosti robiť rozhodnutia, ktoré ovplyvnia celú krajinu.

Zúčastnil sa aj na výmennom projekte medzi 6 európskymi krajinami, ktorého témou bolo prisťahovalectvo do Európy, kde sa oboznámil s výzvami a úskaliami integrácie.

Prečo hovoríme o právnom povedomí?

Pretože právne povedomie a odvaha klásť otázky sú zásadným predpokladom zdravej spoločnosti.


Podporte náš boj za dodržiavanie ľudských práv. Vďaka malým pravidelným finančným darom funguje Amnesty International na celom svete. Preto dokážeme vytvoriť verejný tlak na krajiny, ktoré si z ľudských práv robia trhací kalendár. Bez vašej podpory to jednoducho nejde! Podporiť našu prácu môžete podľa vašich možností a vôle na tomto odkaze: https://amnesty.darujme.sk/zastavme-eroziu-pravneho-statu-v-madarsku/.