Maďarsko útočí na mimovládky

Amnesty International reaguje na prijatie zákona maďarským parlamentom, ktorý stigmatizuje mimovládne organizácie (MVO) financované zo zahraničných zdrojov. Jedná sa o ďalšiu zo snáh vlády, ktorou sa snaží umlčať kritické hlasy. Cieľom tohto zákona je donútiť maďarské mimovládne organizácie, ktoré prijímajú viac ako 7,2 mil. forintov (približne 24 tisíc eur) ročne zo zahraničných zdrojov, aby sa museli registrovať ako občianske organizácie financované zo zahraničia a mali povinnosť túto skutočnosť uvádzať na všetkých svojich propagačných materiáloch. Vzťahuje sa to na akékoľvek finančné prostriedky získané zo zahraničia, ktoré nespravuje štátna rozpočtová inštitúcia Maďarskej republiky. Organizáciám, ktoré si túto povinnosť nesplnia, hrozia sankcie a v najhoršom prípade dokonca zrušenie ich činnosti.

Zákon zavedie selektívne požiadavky na „transparentnosť“ financovania mimovládnych organizácií a navyše zbytočne administratívne zaťaží organizácie. Platná maďarská legislatíva však už obsahuje zákony, ktoré zabezpečujú, aby mimovládne organizácie dodržiavali princípy transparentnosti a zodpovednosti. Preto je zrejmé, že cieľom zákona je vlastne snaha vlády stigmatizovať, diskreditovať a zastrašovať mimovládne organizácie. Ba čo viac, po prijatí tohto zákona dôjde k ďalšej zbytočnej administratívnej záťaži, čo sa negatívne odzrkadlí na schopnosti mimovládnych organizácií naplno sa presadzovať za ľudské práva a chrániť ich, ako aj maďarskej verejnosti naďalej poskytovať nenahraditeľné služby. Zákony platné v Maďarskej republike zaisťujú dodržiavanie princípov transparentnosti a zodpovednosti zo strany mimovládnych organizácií.